Priručnik salonima za korištenje platforme 15do3

Josipa Vancaša 23, Sarajevo

Uputstvo

U OVOJ PREZENTACIJI DETALJNO ĆEMO VAS UPOZNATI I INFORMISATI SA RADOM 15DO3 PLATFORME.

 NAUČIT ĆEMO VAS FUNKCIJAMA I NAČINOM IMPLEMENTIRANJA TIH FUNKCIJA U SVRHU ŠTO BOLJEG POSLOVANJA VAŠEG SALONA.

GLAVNI MENI

"Glavni meni" predstavlja niz opcija u administraciji. Opcije koristite kako bi postavili profil salona, te uredili osnovne funkcije.

 

Ove opcije su osnove Vašeg korištenja platforme. Naglašavamo da je ažuriranje kalendara i smjena presudno, kako ne bi došlo do preklapanja termina.

 

MOJ PANEL

Sadrži statistiku salona, kao način iskorištavanja podataka za unaprijeđenje Vašeg poslovanja

Prvi graph prikazuje posječenost salona, broj unesenih termina od strane salona, te unos termina od strane korisnika.

Drugi graph prikazuje sedmični promet salona.

Treći graph, ujedno i posljedni u tabu “Moj panel” predstavlja popunjenost salona. Shodno rezultatima možete saznati koji periodi su manje popunjeni, te možete razviti strategiju kojom bi privukli mušterije u tim periodima.

KALENDAR

Sve informacije o terminima rezervisanim u Vašem salonu, mogučnost upravljanja istim, uz odličnu preglednost.

Dostupan je mjesečni, sedmični, dnevni i pregled za narednih 7 dana.

KALENDAR

Više informacija o samom terminu možete vidjeti klikom na neku od rezervacija. Pronaći ćete informacije o klijentu, usluzi i terminu same rezervacije.

KLIJENTI

Baza klijenata, sa statističkim podacima o njihovim posjetama salonu, te dodanim informacijama o samim klijentima, sa ciljem poboljšavanja odnosa sa Vašim mušterijama.

Klijenti se automatski dodaju prilikom unošenja rezervacije.

Dodatne informacije o klijentu, uključujuči broj pojavljivanja, kašnjenja i nepojavljivanja su dostupne odabirom pojedinačnog klijenta.

Uz to, možete pronaći i statistiku urađenih tretmana, kako bi uvijek imali uvid u želje Vaših klijenata!

IZVJEŠTAJI

Detaljni poslovni izvještaji:

1. Pregled profita

    - Po klijentu

    - Po danu

    - Po uposleniku

    - Po tretmanu

 

 

 

 

 

 

2. Količina rada uposlenika

ODMORI, PRAZNICI I POPUNJENI DANI

U slučaju praznika, godišnjih odmora te popunjenih dana imate mogućnost komunikacije sa svojim klijentima. Popunjeni dani se neće prikazati kao slobodni termini, a Vi nećete morati trošiti vrijeme da prenesete te informacije svojim klijentima.

POSTAVKE

U postavkama se nalaze sve osnovne opcije podešavanja Vašeg salona. Imate mogučnost urediti profil salona, te podesiti smjene uposlenika i ostale ključne postavke.

POSTAVKE - GLAVNE POSTAVKE

U glavnim postavkama moći ćete odrediti “Vremenski period za rezervacije”, “Vremenski period prikaza u kalendaru”, a odlučili smo da dodamo i opciju blokiranja klijenata nakon određenog broja nepojavljivanja kako bi izbjegli otkazivanje termina od strane neodgovornih mušterija.

POSTAVKE - GALERIJA I ALBUMI

Prvi kontakt sa klijentom ostvarujete preko “profila salona”.

Profil salona se nalazi na domeni “Imesalona.15do3.com”, tako da Vi dolazite na prvom mjestu. Bitno je da vizuelno dočarate svoj salon, pa smo omogučili dodavanje slika u galeriju, a za slike Vaših usluga smo dodali opciju “Albumi”.

POSTAVKE - GALERIJA I ALBUMI

POSTAVKE - SMJENE - 1. KORAK

POSTAVKE - SMJENE -

2. KORAK

USLUGE I TRETMANI

Usluge i tretmani predstavljaju Vaš cjenovnik, gdje u svega par klikova možete postaviti cijenu i trajanje određene usluge.

 

UPOSLENICI

Ovdje se nalaze informacije o Vašim uposlenicima, uz opcije uređivanja njihovih smjena, te tretmana koje obavljaju u salonu. Moguće je i promijeniti cijene usluga kod uposlenika, u slučaju da se razlikuju od standardnih.

 

Kod uposlenika je potrebno unijeti i njihovu email adresu kako bi im bio omogućen pristup koristeći vlastite login podatke.

TRETMANI UPOSLENIKA

Moguće je izmjeniti tretmane koje uposlenik obavlja. Također je moguće izmijeniti cijene usluga kod uposlenika. Sve što je potrebno je da se selektuje opcija "Cijene usluga koje izvršava ... se razlikuju od standardnog cjenovnika".

Prije

Poslije

Nakon što se izabere opcija da uposlenik ne radi sve usluge u salonu, moguće je promijeniti cijenu usluge za pojedinačnog uposlenika, te je omogučen odabir usluga koje radi.

POPUSTI

Zamišljeni kao odličan način da se izdvojite od ostalih na 15do3 platformi, te kao alat za privlačenje novih klijenata.

U slučaju objave popusta, Vaš salon, i akcija, bivaju objavljeni na početnoj stranici 15do3 platforme.

OBUKA

U slučaju da u Vašem salonu postoji neka vrsta obuke ili akademije, istu možete objaviti na svom 15do3 profilu kako bi zainteresovani mogli aplicirati direktno preko platforme. Vi zauzvrat dobijate olakšan pregled prijavljenih, a možete objaviti sve detalje vezane za samu obuku.

KALENDAR SMJENA

Nakon što su smjene kreirane iz opcije „postavke > smjene“, vaša administracija je šira za još jednu opciju. U kalendaru smjena u svakom trenutku možete vidjeti smjene svih uposlenika, te je omogućeno upravljanje istim. Mijenjanje smjene sa drugim uposlenikom, skračivanje, odnosno produživanje smjene – sve na jednom mjestu.

VIDEO OBJAŠNJENJA

Pored ovog uputstva, u svakom trenutku su Vam dostupna i video objašnjenja o svim funkcijama 15do3 platforme.

DODATNE INFORMACIJE

Bitno je napomenuti da korištenje platforme 15do3 omogućuje notifikacije kao način komunikacije sa Vašim mušterijama.

 

U trenutku pravljenja rezervacije klijent koji je registrovan dobija mail, sms i Viber poruku kao potvrdu rezervacije. Ukoliko je korisnik napravio online rezervaciju dobijat će notifikacije 24h i 1,5h prije termina. Ukoliko je klijent upisan ručno od strane salona, dobijat će notifikaciju 24h prije termina, kao podsjetnik na rezervaciju.

Nadamo se da Vam je ovaj priručnik olakšao početak korištenja platforme 15do3. Tu smo da pomognemo, a kontakt informacije možete pronaći u nastavku.

 

Kontakt:

+387 33 867 995

+387 62 049 476

info@15do3.com

Adresa:

Josipa Vancaša 23, Sarajevo