Xarxificació d'un curs mitjançant l'ús de Telegram

Primers objectius

 • Introduir la tecnologia a l'aula.

 • Millorar la manera com es treballa fora de l'aula.

Canals de Telegram

Canals de Telegram

 • Són unidireccionals.

 • Són públics.

 • Són anònims.

 • La informació és permanent.

Objectius de la xarxificació

Aconseguir que els alumnes mantinguin un vincle constant amb el català.

Millorar la interrelació entre els alumnes.

Organitzar la feina d'una manera més individualitzada.

Promoure l'ús de l'escriptura a partir dels centres d'interès personals.

Textos amb un destinatari final.

Acostumar els alumnes a utilitzar el català a les xarxes socials.

Primer intent de xarxificació

Creació de tres canals de discussió sobre tres temes:

 • Excursions i viatges

 • Discussió cultural

 • Opinió

Per què convé utilitzar Telegram

 • No compromet la privacitat.

 • Possibilitat de crear canals, grups i supergrups.

 • Es pot utilitzar des del mòbil, des de l'ordinador o des de l'aplicació web.

 • Permet l'enviament de més tipus d'arxius i de vídeos més grans.

Crear un usuari

Crear i gestionar un canal

Posar nom de l'enllaç

Crear un grup 

Transformar grup en supergrup

Traduir Telegram al català