zdefiniowanych
zadań do wykonania
w trybie kwartalnym

 

198

wykonane
zadania

182

otrzymanych
wiadomości

33 250

spotkania

2 142

osób, z którymi
spotkał się prezydent

53 675

udzielonych
ślubów

16

wydanych wrocławskich wyprawek

7 187

szczepień przeciwko grypie dla seniorów

7 600

nowe miejsca
w żłobkach

662

nowych miejsc
w przedszkolach

606

sprawy załatwione dzięki telefonowi
dla ofiar przemocy

32

zrealizowanych przejazdów w programie Taxi Senior

13 215

wydanych
Wrocławskich
Kart Seniora

17 050

pary
w programie
in vitro

154

projektów
WBO

235

rad
społecznych

9

osób, które odwiedziły ZOO i Afrykarium

1 475 941

gości na Stadionie Wrocław

530 000

nowych
autobusów

50

wybudowanych
i wyremontowanych chodników

30 km

nowych tras rowerowych

18 km

miejsc
Park&Ride

2 207

wybudowanych
i wyremontowanych
boisk

5

nowych
zieleńców

15

nowe
drzewa

2 254

kontrole Ekopatrolu
Straży Miejskiej

3 803

Transport publiczny

Wrocław bez smogu

Bezpieczeństwo

1.1

1.2

1.3

Priorytety

Wrocławia

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Transport

na tramwaje, autobusy
i torowiska w ciągu 4 lat

w tym
elektrycznych:

1.1

publiczny

1,3 mld zł

2020 

40

nowych
autobusów:

10

2021-2023 

60

49

50

nowych
autobusów:

nowych
tramwajów:

zmodernizowanych tramwajów:

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Transport

pasażerów rocznie
(500 tys. dziennie)

nowe linie tramwajowe
na Popowice (do 2022)
i Nowy Dwór (do 2023)

1.1

publiczny

od przyszłego roku na remonty i bieżące utrzymanie torowisk

80 mln zł

207 mln

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Wrocław

330 mln zł na likwidację pieców
w latach 2020-2024

Bez trujących pieców w zasobie komunalnym do końca 2024 roku

Nowe narzędzia wsparcia finansowego
nawet 20 tys. zł dotacji na 100% inwestycji (wymiana pieca i okien)

1.2

bez smogu

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Wrocław

1.2

bez smogu

Nowe atrakcyjne wsparcie

Łatwiejsza Kawka Plus

Doradcy energetyczni na osiedlach

Termo Kawka

Brak czynszu w lokalach komunalnych

Lokalny Program Osłonowy
(dopłaty nawet do 4 tys. zł rocznie)

Kampania społeczna

Ekopatrol

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Bezpieczeństwo na drogach

Poprawa bezpieczeństwa
pieszych na ul. Legnickiej

Poprawa bezpieczeństwa
m.in. na ulicach Armii Krajowej
i Wyszyńskiego

Poprawa bezpieczeństwa na szlaku: Wyścigowa Ślężna Dyrekcyjna
Pułaskiego pl. Grunwaldzki
Kochanowskiego Brucknera
Jana III Sobieskiego

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Program Rozwoju
Straży Miejskiej

Bezpośredni nadzór prezydenta
nad Strażą Miejską

Dodatkowe środki
– w sumie zwiększenie
budżetu do ponad 23 mln zł

Strażnicy Miejscy
na wrocławskich osiedlach

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Program Rozwoju
Straży Miejskiej

Nowa siedziba Straży Miejskiej
całodobowy punkt obsługi mieszkańców

Zwiększenie o 20% liczby patroli
– mieszkańcy wskazują lokalizacje

m.in. ulice: Kotlarską, Świętego
Antoniego, Komandorską,
Włodkowica i Zielińskiego

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Program Rozwoju
Straży Miejskiej

Patrole wodne z Policją i WOPR

Patrole rowerowe

Rezerwowe stanowisko
kierowania i monitoringu

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Bezpieczeństwo ekologiczne

Ekopatrol Straży Miejskiej dwukrotnie większy w sumie 60 osób

Dodatkowy sprzęt dla Ekopatrolu:

5 dronów do monitoringu nielegalnych
wysypisk i jakości powietrza
dodatkowe kamery, specjalistyczny sprzęt
do analizy spalin i jakości opału
nowe samochody

1

2

#Priorytety Wrocławia

3

4

Bezpieczeństwo

1.3

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i wodne

Budowa 4 zbiorników retencyjnych
na wodę deszczową

Budowa nowej kanalizacji deszczowej
przy inwestycjach drogowych

500 mln zł na poprawę jakości dostaw
wody do picia, kanalizację, bezpieczeństwo
i adaptację do zmian klimatu

Rodzinny Wrocław

Mądry Wrocław

Dostępny Wrocław

2.1

2.2

2.3

Zielony Wrocław

2.4

Bezpieczny Wrocław

Aktywny Wrocław

Kulturalny Wrocław

2.5

2.6

2.7

Dostatni Wrocław

2.8

Zdrowy

Wrocław

662 nowe miejsca w żłobkach

Nowa placówka na Nowych Żernikach

W budowie i planach placówki na Jagodnie, Sołtysowicach, Muchoborze Wielkim i na Stabłowicach

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Rodzinny

2.1

Wrocław

Opieka żłobkowa

Rekordowy rok – w sumie 5410 miejsc w żłobkach i 121 opiekunów dziennych

W 2019 roku przybyło
606 nowych miejsc

W przyszłym roku
utworzymy 1450 nowych miejsc w przedszkolach
publicznych

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Rodzinny

2.1

Wrocław

Przedszkola

Kluby rodzica, kluby ojca,
szkoły rodzenia

Wsparcie na Starcie

Wyprawka Wrocławska

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Rodzinny

2.1

Wrocław

Wsparcie dla rodzin

Wrocławski Fundusz Senioralny

Program Taxi Senior 75+

Wrocławska
Karta Seniora

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Rodzinny

2.1

Wrocław

Wsparcie dla seniorów

Prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

40 mln zł więcej w budżecie
Uniwersytetu Wrocławskiego
na rozwój badań

Mądry

2.2

Wrocław

Nauka

Wrocław w kierunku
SmartCity: umowa z Nokią

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Mądry

2.2

Wrocław

Miasto inteligentnych
rozwiązań

CityLab Wrocław
m.in. geolokalizacja pojazdów,

usprawnienie parkowania, monitoring jakości powietrza
i oświetlenia miejskiego

1,4 mld zł na edukację
w 2020 roku

 

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Mądry

2.2

Wrocław

Edukacja

Zmniejszenie liczby wakatów
na stanowiskach nauczycieli

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Witaj w Polsce!
Witaj we Wrocławiu

to dodatkowe zajęcia
dla uczniów niebędących obywatelami Polski

Mądry

2.2

Wrocław

Edukacja

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

Infrastruktura i dostępność komunikacyjna

cel: 65% udziału transportu niesamochodowego
w podróżach ogółem

zaprojektujemy nowe korytarze
transportowe:
m.in na Swojczyce, Ołtaszyn, Maślice i Jagodno

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

Nowa linia tramwajowa (16 przez ul. Hubską)
i kilka nowych autobusowych (w tym 143
na Lipę Piotrowską)

Mobilność

Wydłużony czas kursowania tramwajów
do godz. 0:30 w weekendy (linie 7, 9, 10, 11, 31)

Dłuższe trasy autobusów (110, 123, 144 i 145). Dla linii 144 powstała nowa pętla autobusowa

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

3 nowe odcinki ulic wydzielone dla komunikacji
zbiorowej – Grabiszyńska, Krakowska, Podwale.
W 2020 roku planowany jest buspas na Krzywoustego

Buspasy

18 km nowych tras rowerowych. W trakcie
budowy i planowania jest kolejnych 57 km

1600 miejsc w 24 lokalizacjach. Do końca roku
przybędzie ponad 600 miejsc. Ponad 200 miejsc
pojawi się w kilku lokalizacjach do 2021 roku

Rowery

Park&Ride

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

Przebudowano niemal 8 km dróg (m.in. Buforową, Jutrzenki, Blacharską), w trakcie: kolejnych 25 km (m.in. Fabryczna/Otyńska, Osobowicka, Obornicka),
a w planie
prawie 20 km (w tym budowa nowych mostów Chrobrego)

Inwestycje drogowe

Niemal 30 km nowych i wyremontowanych chodników, w trakcie jest kolejnych 40 km 
(w tym kładka pieszo-rowerowa nad al. Jana III Sobieskiego), a w planie – kolejnych 29 km

Chodniki

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

Osiedla kompletne

Zdrowa przestrzeń

Trakty piesze i promenady

Nowe targowiska i ryneczki

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostępny

2.3

Wrocław

Łatwiejszy dostęp do Urzędu
i instytucji miejskich

Przyjazny osobom
z niepełnosprawnościami

Nowoczesne rozwiązania
​w przestrzeni miejskiej

Standardy dostępności w kulturze

Ułatwienia w komunikacji miejskiej

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Zielony

2.4

Wrocław

15 zieleńców

Rozwój terenów zielonych

Zrewitalizowane
nabrzeże rzeki Oławy

Zazielenione osiedle Gaj

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Zielony

2.4

Wrocław

Powierzchnia
terenów zielonych
zwiększona
o 95 414 m²

Rozwój terenów zielonych

drzewa

krzewów

2 254

62 675

Posadzono:

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Zielony

2.4

Wrocław

Grow Green
parki kieszonkowe

Adaptacja do zmian klimatu

Mapa potencjału solarnego

Programy Złap deszcz
i Lubię deszcz

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Bezpieczny

2.5

Wrocław

30 doświetleń dla pieszych

Nowe przejścia dla pieszych

Korekta sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach

Bezpiecznie na ulicach

Korekta przebiegu tras rowerowych

Program edukacji o bezpieczeństwie
na drodze dla najmłodszych i seniorów

Powstały certyfikaty zdrowego
i racjonalnego żywienia

Monitoring stanu zdrowia wrocławskich uczniów

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Aktywny

2.6

Wrocław

Styl życia i profilaktyka

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Aktywny

2.6

Wrocław

Zdrowa rodzina

Wyposażenie Ośrodka
Diagnostyki Prenatalnej
w meble i aparaturę

Zakup specjalistycznego
sprzętu dla szpitali
(m.in. inkubatory, respiratory)

10 gabinetów stomatologicznych
w szkołach podstawowych

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Aktywny

2.6

Wrocław

Stypendia sportowe:
w 2018 roku 412 osób (879 700 zł)
w 2019 roku 436 osób (962 500 zł)

Infrastruktura sportowa
i system wsparcia

5 boisk przyszkolnych ukończonych oraz zmodernizowanych do końca tego roku  

Przygotowania do Olimpiady
w Tokio

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Kulturalny

2.7

Wrocław

Miasto przeznaczy willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ul. Krzyckiej 29 na siedzibę fundacji Olgi Tokarczuk

Wielkie wydarzenia

Literacka Nagroda Nobla za rok 2018 dla naszej Honorowej Obywatelki Olgi Tokarczuk

Wrocław Miastem Literatury UNESCO

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Kulturalny

2.7

Wrocław

Powołam Radę Kultury

Społeczna polityka kulturalna

W marcu 2020 roku
odbędzie się
 Wrocławski Kongres Kultury
 

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Kulturalny

2.7

Wrocław

Działania i inwestycje

Przekształcenie dawnej piekarni garnizonowej w Centrum Sztuk Performatywnych oraz remont Wrocławskiego Teatru Współczesnego

Nowy program stypendialny
bez ograniczeń wiekowych

 2500 zł miesięcznie

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostatni Wrocław

2.8

Projekt
budżetu
Wrocławia
2020

rekordowe wpływy
wzrost o 819 mln zł

ponad 1,6 mld zł – wpływy
z podatków dochodowych
PIT i CIT
– wzrost o 53 mln zł

 

5,307

Dochody: 

mld zł

5,6

mld zł

Wydatki: 

4,8 mld zł

zadania bieżące

787 mln zł

zadania inwestycyjne

1

2

#Zdrowy Wrocław

3

4

Dostatni Wrocław

2.8

na transport i inwestycje drogowe
(prawie 1,1 mld zł)

– 475 mln zł na funkcjonowanie
komunikacji zbiorowej (wzrost o 62 mln zł)

 

wzrost
na mieszkańca
Wrocławia o 15%

– 8 271 zł

Projekt
budżetu
Wrocławia
2020

Na co pieniądze z budżetu:

25%

na edukację i oświatę (ponad 1,4 mld zł)

– m.in. budowy i remonty placówek

22%

na politykę społeczną (ponad 1,2 mld zł)

– wzrost o prawie 500 mln zł

20%

Parlament

Samorządność

Wrocławski Obszar Metropolitalny

3.1

3.2

3.3

Międzynarodowość

3.4

Stołeczny

Wrocław

Parlament

3.1

1

2

#Stołeczny Wrocław

3

4

Ustawa metropolitalna

Ustawa metropolitalna
to szansa na jeszcze mocniejszy rozwój Wrocławia

i sąsiadujących gmin

Samorządność

3.2

1

2

#Stołeczny Wrocław

3

4

Wrzesień 2020 roku
Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarządowych

we Wrocławiu

4 czerwca 2019 roku
podpisanie w Gdańsku
21 tez samorządowych

Wrocławski Obszar

3.3

1

2

#Stołeczny Wrocław

3

4

Metropolitalny

Ponadlokalne priorytety:
transport publiczny,
jakość powietrza,
bezpieczeństwo

Powołanie Metropolitalnego
Związku Transportowego

Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Międzynarodowość

3.4

1

2

#Stołeczny Wrocław

3

4

Batumi (Gruzja) nowym
miastem partnerskim

Pielęgnowanie długoletnich
partnerstw (m.in. Breda, Lwów)

Przyciąganie nowych inwestycji

Partycypacja

Policentryczność

Podmiotowość

4.1

4.2

4.3

Nasz

Wrocław

1

2

#Nasz Wrocław

4

3

Policentryczność

4.1

Rewitalizacja_odNowa

Osiedla Kompletne

Nowe kompetencje rad osiedli

Duża polityka osiedlowa

Centra Aktywności Lokalnej

1

2

#Nasz Wrocław

4

3

Partycypacja

4.2

Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz Osiedlowy,
program Mikrogranty,
program inicjatyw lokalnych

40 mln zł na Fundusz Osiedlowy
(2020-2021)

Panel obywatelski

Współpraca z NGO

ds. seniora i opiekuna

1

2

#Nasz Wrocław

4

3

Podmiotowość

4.3

9 rad społecznych

Doradcy społeczni,
rzecznicy i pełnomocnicy:

ds. sportu

ds. mieszkańców
pochodzenia ukraińskiego

ds. aglomeracji

ds. tolerancji
i przeciwdziałania ksenofobii

ponad 50 partnerów

1

2

#Nasz Wrocław

4

3

#Nasz Wrocław

4

Program dla mieszkańców:

atrakcyjne zniżki w obszarze
m.in. kultury, sztuki, sportu,
rozrywki i edukacji

również dla dzieci od 13 r.ż.

karta dostępna w aplikacji

Budujemy Wrocław z miłością