JSON

Faruk CAN

12/09/14

Lütfen web sitemi ziyaret etmeyi unutmayın.

Konular arasında ilerlemek için sağa,

Bir konu hakkında ayrıntı için aşağı,

doğru ilerlemeniz gerekir

Belge Sürümü : 1.00

Son Güncelleme: 12/9

 

JSON nedir?

 • JSON: JavaScript Object Notation.

 • JSON veri depolama ve işleme için bir dil bilimdir.
 • En yakın alternatifi XMLdir
{"Çalışanlar":[
  {"ad":"Johny", "soyad":"Doe"},
  {"ad":"Ahmet", "soyad":"Portakal"},
  {"ad":"Peter", "soyad":"Pan"}
]}
<çalışanlar>
  <çalışan>
    <ad>Johny</ad> <soyad>Doe</soyad>
  </çalışan>
  <çalışan>
    <ad>Ahmet</ad> <soyad>Portakal</soyad>
  </çalışan>
  <çalışan>
    <ad>Peter</ad> <soyad>Pan</soyad>
  </çalışan>
</çalışanlar>

JSON

XML

JSON/XML

ORTAK YÖNLER

 • İkiside düz yazıdır.
 • İnsanlar tarafından anlaşılabilirler.
 • İkinsinde de değer içinde değer (hiyerarşi) vardır
 • İkiside http isteklerinde kullanılabilir.

JSON/XML

FARKLI YÖNLER

 • JSON tag ( </> ) kullanmaz
 • JSON daha kısadır, daha az yer kaplar.
 • JSON daha hızlı okunur ve yazılır.
 • JSON Array(dizi) kullanabilir.

Kullanıldığı Yerler

 • Javascript (Web siteleri)
 • NodeJS
 • MongoDB (Veri Tabanı)
 • ve bir çok yer

JSON İmla Kuralları

 • Her verinin ismi ve değeri vardır.
 • Veri, tırnak(" ") işareti arasına alınır
 • Süslü parantez ( { } )arasındaki veriler objeyi ifade eder.
 • Kara parantez ( [ ] ) dizileri ifade eder.

JSON Değerleri

 • Sayı : Tam veya Kesir
 • Yazı
 • Lojik : True / False
 • Dizi : array
 • Obje
 • null : boş

Javascriptte Kullanım

<h2>Javascriptte JSON Nesnesi</h2>

<p id="deneme"></p>


<script>
var text = '{"ad":"Faruk CAN","adres":"istanbul","telefon":"555 1234567"}'
var obje = JSON.parse(text); // Bir yazıyı JSON dökümanına çeviren fonksiyon
document.getElementById("deneme").innerHTML =
obje.ad+ "<br>" +
obje.adres+ "<br>" +
obje.telefon;
</script>

2. Örnek

<h2>JSONdan nesne ve dizleri seçme</h2>

<p id="deneme"></p>

<script>
var text = '{"calisanlar":[' +
'{"ad":"Johny","soyad":"Doe" },' +
'{"ad":"Ahmet","soyad":"Portakal" },' +
'{"ad":"Peter","soyad":"Pan" }]}';

obj = JSON.parse(text);
document.getElementById("deneme").innerHTML =
obj.calisanlar[1].ad + " " + obj.calisanlar[1].soyad;
</script>

3. Örnek

eval ile nesneye çevirme

<h2>JSONdan nesne ve dizleri seçme</h2>

<p id="deneme"></p>

<script>
var text = '{"calisanlar":[' +
'{"ad":"Johny","soyad":"Doe" },' +
'{"ad":"Ahmet","soyad":"Portakal" },' +
'{"ad":"Peter","soyad":"Pan" }]}';

var obj = eval ("(" + text + ")");
document.getElementById("deneme").innerHTML =
obj.calisanlar[1].ad + " " + obj.calisanlar[1].soyad;
</script>