Sama pää töissä ja kotona

Tunti evoluutiosta ja johtamisesta

TAUSTA:

 • Monikulttuurisissa organisaatioissa ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa
 • Hybridiorganisaatiot, etäjohtaminen
 • Osaajien sparraus ja osaamisen tunnistaminen
 • Perheessä kolme kundia. Innokas kalastaja.

HENNA OJALA

+358 40 54 787 39

MITÄ TEEN?

 • CMO, johtoryhmän jäsen / Heltti 
 • Työnantajanmielikuvan ja työpäiväkokemusten sparrausta teollisuuden ja IT-alan yrityksille ja julkisille organisaatioille

 • Keynote-puhuja, kouluttaja
 • Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä

LINKEDIN

Suoraan asiaan.

Mikä on muuttunut?

Yksi asia on pysynyt samana.

Mikä on kun työpaikoilla ja työelämässä kirraa juuri nyt ihan urakalla?

Ja miksi siitä on tullut niin iso numero?

Uniikki tilanne? Polarisaatio. Heimot. Törmäykset?

Heimoon on pesiytynyt myös uusi laji, jota ei vielä oikein tunneta.

?

X

VÄÄRÄ VASTAUS

Myytinmurtajat: Nuoria on vaikea johtaa. Vaikea saada töihin. Ja pysymään työpaikassa.

Lajityypille ominaista?

?

Tieto saatavilla ja maailma hereillä 24/7

Kenelle vain voi laittaa viestä – ja siihen saa jopa vastauksen

Loistava luomaan yhteisöjä ja olemaan niissä mukana

Elää jatkuvan epävarmuuden keskellä ja on oppinut ettei mikään ole pysyvää

Arvostaa aikaansa ja muiden aikaa

Arvostaa yksilöllisyyttä, kokemuksia, elämyksiä

Opetettu etsimään tietoa ja löytämään ratkaisuja

Aitous, yhdenvertaisuus, samanarvoisuus

Kokee kuormituksen eri tavoin ja tekee valintojen palautuakseen

On totta että...

?

Osa nuorista työikäisistä etsii siistiä sisätyötä...

Nuoria on vaikea saada sitoutumaan vuosikausiksi...

...mutta osa erityisesti haluaa työn, jossa päivän treeni tulee jo töissä.

...koska monille sellainen työelämä on utopistinen.

Nuoria työikäisiä voi olla hankala johtaa...

...koska nuorten käsitys johtajuudesta on erilainen.

Talent war is on.

Työelämässä olevat nuoret eivät enää etsi järkiavioliittoa työnantajan kanssa.

Haussa on omaan, senhetkiseen elämäntilanteeseen sopiva kumppani.

Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.

Hypoteesi: Ihmiset, jotka rakentavat, rakentavat paremmin kun voivat hyvin.

Lähtökohta – tunnetaanko erot ja yhtäläisyydet?

Yhdistävä tekijä:
Mistä hyvinvointi muodostuu?

 • Fyysinen
 • Psyykkinen
 • Sosiaalinen

Sosiaaliseen hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan. Miksi?

Koska homma ei voi pysähtyä. Nopeasti muuttuvissa ja vaihtuvissa työporukoissa, heimon johtaminen on elinehto jotta mitään tapahtuu.

5 ihmiskoetta työpaikalle

IHMISKOE 1: JOHTAMINEN JA HEIMOUTUMINEN

Organisaatiot edelleen hierarkisia – mutta ihmiset eivät enää ole...

IHMISKOE 2: ROOLIT TYÖPAIKALLA JA TYÖMAALLA?

Mestari-kisällin uusi aikakausi: kuka opastaa ja ketä, mistä asioista?

"Nykynuoret ovatkin tottuneet hakemaan ja saamaan maailmasta ja sen sisältämistä mahdollisuuksia tietoa aivan eri tahtiin, kuin vaikkapa muutama sukupolvi heitä aiemmin. Työelämän kynnykselläkin heillä on usein työkalupakissaan taitoja, joilla täydentää vanhempien kollegojen osaamista. Lisäksi ennakkoluulottomuus ja kyky omaksua uutta nopeassa tahdissa tekevät heistä työnantajille arvokkaan resurssin."

IHMISKOE 3: JOHTAMINEN JA HEIMOUTUMINEN

Millaisia ovat heimojen johtamiseen parhaat tyypit?

Perinteiset johtamisen tavat eivät toimi

Onko tunnistettu sellaisen johtajan ominaisuuksia, joka pitää jengin ja osaa johtaa monikulttuurisuutta, monisukupolvisuutta ja nopeasti muuttuvia heimoja?

IHMISKOE 4: MUUTOS, PITOVOIMA JA UUDISTUMINEN

Sosiaalisen ja psyykkisen työturvallisuuden nousu: "turvallisuus- poikkeamat" ja parhaat käytännöt?

IHMISKOE 5: MUUTOS JA UUDISTUMINEN

Työpaikan ja työmaan haitalliset legendat – milloin ja miten ne tapetaan?

Monesti muutoksen suurin este on legenda,
josta ei uskalleta päästää irti.

Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.

Hypoteesi: Ihmiset, jotka rakentavat, rakentavat paremmin kun voivat hyvin.

TAKAISIN TÄHÄN...

Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.

Hypoteesi: Ihmiset, jotka rakentavat, rakentavat paremmin kun voivat hyvin.

Mitä halutaan säilyttää?

Mitä halutaan poistaa?

Mitä halutaan lisätä?

Mitä uutta halutaan tuoda?

Nämä pitää säilyttää [mestari-kisälli]:

Näistä pitää luopua [legendat]:

Tätä halutaan lisää tai uudistaa
[2020-luvun mestari-kisälli ja osallistaminen]:

Tällaista on nyt:

Tällaista on työarki vuonna 2025:

Työkalu heimoille:

Entä se sama pää töissä ja kotona?

Se on se, jota evoluutiokaan ei muuta. Nuorempi jengi näyttää mallia miten se muuttaa työpaikkoja, johtamista ja suhtautumista työhön.

JATKETAAN JUTTUA: