salvēte comitēs!

(hi friends!)

salvē comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

Pensa

(assignments)

  • Probātiō Minor hodiē
  • Probātiō Māior 2 septimānīs

Quī diēs est hodiē?

Quae est Tempestās hodiē?

Tēlephōna

Probātiō Minor

Movie Talk

amīcus Caecilium vīsitat. amīcus est mercātor. mercātor vīllam intrat. Clēmēns est in ātriō. Clēmēns mercātōrem salūtat. Caecilius est in tablīnō. Caecilius pecūniam numerat. Caecilius est argentārius. amīcus tablīnum intrat. Caecilius surgit.

"salvē!" Caecilius mercātōrem salūtat.

"salvē!" mercātor respondet.

Caecilius triclīnium intrat. amīcus quoque intrat. amīcus in lectō recumbit. argentārius in lectō recumbit.

Grumiō in culīnā cantat. Grumiō pāvōnem coquit. coquus est laetus. Caecilius coquum audit. Caecilius nōn est laetus. Caecilius cēnam exspectat. amīcus cēnam exspectat. Caecilius Grumiōnem vituperat.