salvī sītis, comitēs (hi friends!)

salvus sīs, comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

 • Pater noster, quī es in caelīs,
 • sanctificētur nōmen tuum.
 • Adveniat regnum tuum.
 • Fiat voluntās tua,
 • sīcut in caelō, et in terrā.
 • Pānem nostrum quotīdiānum da nōbīs hodiē,
 • et dīmitte nōbīs dēbita nostra,
 • sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs.
 • Et nē nōs indūcās in tentatiōnem,
 • sed līberā nōs ā malō.
 • Amen.

Orēmus

(Let's Pray)

Pensa

(assignments)

 • hodiē:

  • ​legēmus capitulum vi
 • crās:

  • recitāte Patrem Nostrum
 • ​iv diēbus:

  • Probātiō Minor dē Vocābulīs Grammaticīsque Capitulī VI
 • ix diēbus:

  • probātiō māior dē capitulīs iv-vi

Quī diēs est hodiē?

Quae est Tempestās hodiē?

Caelum est serēnum

Caelum est crassum

Caelum est ventōsum

Nūbēs sunt

neque frīgus est neque aestus

Tēlephōna

Ablātīvum

Subūrānī