afinant l'orientació

idees de José Luis Miralles per a orientadors de GVA

1 Orientació
2 Recolçament
3 Sensibilització

orientació

Què no hi ha al FAQ?

sobre l'inici

toque un instrument tinc estudis previs
no no
toque un instrument tinc estudis previs
no
toque un instrument tinc estudis previs

- Escola de Música -> Prova d'accés a 1er de Professional

- Prova d'accés a 1er de Professional (o curs diferent)

- Readmissió

- Prova d'accés a curs diferent

Conservatori

 • Ensenyaments REGLATS (D158/2007)

 

 • Titulació oficial Títol Professional (tècnic)

 • Currículum exigent

 

 • Permanència limitada

 

 • Professionalització de la música

Escola de Música

 • Ensenyaments NO REGLATS (D91/2013)

 

 • No hi ha titulació

 • Currículum obert i flexible (altres músiques)

 

 • Permanència il·limitada

 

 • Vessant lúdica, popular, aprenentatge al llarg de la vida... 

Horari

 • Vespertí

 

 • De 2 a 4 vesprades

 

 • De 5 a 11 hores setmanals de classes

Compromís

 • Estudi quasi diari de l'instrument (1 a 3 h / día).

 

 • Esforç setmanal (no funciona estudiar per a l'exàmen).

 

 • Formació teòrica i pràctica d'alt nivell.

a veure si sona la flauta

Compatibilitzar

amb l'institut?

repetir: dues voltes (+1)

perdre el dret a l'avaluació cotínua; però examen final / proves extraordinàries (juliol)

Batxiller sense especialitat amb les troncals + Professional de Conservatori

Batxiller a distància

coordinació horària + convalidacions

amb la universitat?

canvi de conservatori (quan s'acava primer el batxiller)

reanudar els estudis més tard

crèdits de lliure configuració

ITINERARIS FORMATIUS

EIXIDES LABORALS

doble perfil

Departaments d'orientació

recolçament

quina carrera / professió

demana estar també des dels 8 anys a un "cole" especial?

el músic

està sotmès a un entrenament professional d'alt nivell abans de tenir una maduresa per prendre les seves pròpies decisions

tensiò

càrrega de treball elevada

audicions, proves, concursos.

son bons estudiants, i tothom els demana molt.

dol

sensibilització

Qué bé toques!

però, què estudies?

hi ha un gran desconeixement per part de la societat:

(1) la serietat dels estudis

(2) eixides laborals dignes

talent vs. esforç

art

industria de l'oci

activitat manual / activitat mental

...i tu, què orientes?

CPM "Mestre Tàrrega" de Castelló

José Luis Miralles Bono

joseluismirallesbono@gmail.com

www.jlmirall.es

http://bit.ly/afinant