Verbis 2.0

Ing. Tomáš Krejzek

Nová struktura knihovny

 • Sloučeny půjčovny a budovy
 • Možnost hierachické organizace knihovny
 • Jedna centrální jednotka - Knihovna
 • Malé pobočky už jen jedna jednotka
 • Hierarchie konfiguračních pravidel

 

Původní struktura

Nová struktura

Systém identit

 • Každá osoba, instituce, skupina - jedna identita - uživatel
 • Různé role - čtenář, knihovník, firma, rodina, knihovna
 • Různé typy - osoba, instituce
 • Jednotné přihlášení pro všechny
 • Možnost vazeb mezi uživateli
 • Seskupování, hierarchie uživatelů
 • Možnost zasílání zpráv mezi uživateli

Čtenáři

 • Uživatel role čtenář - osoba nebo instituce
 • Neomezený počet kontaktů
 • Možnost nastavit členství ve skupině
 • Možnost nastavit zákonného zástupce - i nečtenáře
 • Centralizovaná databáze zpráv - sms, email, pošta, zprávy
 • Jednotné přihlášení pro knihovníka i čtenáře v Portaro
 • Možnost uhradit platby za zastupované osoby
 • Možnost zobrazit výpůjčky zastupovaných osob

Další změny v konfiguraci

 • Neomezený počet fondů a autorit
 • Samostatná tabulka pro evidenci Z-Serverů
 • Hierarchie oddělení v konfiguraci
 • Nové typy naplánovaných úloh

Nový vzhled

Nový vzhled

Nový vzhled

Nový vzhled

Děkuji vám za pozornost

Verbis 2.0

By kpsys

Verbis 2.0

 • 350
Loading comments...

More from kpsys