Title Text

za każdym sukcesem rynkowym stoi człowiek, który potrafił wyobrazić sobie rzeczy niewidoczne dla innych, a przy tym miał dość uporu, żeby je urzeczywistnić...

Zespół Lookreatywni.pl:

Magdalena Miernik

Prawnik zajmujący się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Redaktor naczelny i autorka serwisu Lookreatywni.pl.

Ewa Fabian

Adwokat. Na Lookreatywni.pl bierze pod lupę różne zagadnienia prawne sektora kreatywnego, w tym dot. mediów i technologii, a niekiedy niszowe kwestie teoretyczne. Rising Star 2015.

Zespół Lookreatywni.pl:

Łukasz Łyczkowski

Prawnik na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Krzysztof M. Król

Prawnik zawodowo zajmujący się ochroną danych osobowych w obliczu rozwoju nowych technologii.

Karolina Mania

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt. Obecnie bierze udział w prestiżowym programie MNiSW "Transformation.doc" (rozwinięcie zeszłorocznej edycji TOP 500 INNOVATORS) w Szwecji.

Marcin Balicki

Sekretarz Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Na UJ przygotowuje obronę rozprawy doktorskiej poświęconej prawu patentowemu.

Zespół Lookreatywni.pl:

Michał Chudoliński

Dziennikarz, krytyk komiksowy i filmowy. Wykładowca w Collegium Civitas, gdzie prowadzi zajęcia z dziennikarstwa komiksowego oraz kanonu komiksowego. Pomysłodawca bloga „Gotham w deszczu”.

Martyna Węglewska

Absolwentka prawa i dziennikarstwa, na co dzień współpracuje z jedną z warszawskich kancelarii i z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Zespół Lookreatywni.pl:

Kim jesteśmy?

Jesteśmy prawnikami nowej generacji, którzy znają i rozumieją problemy branży kreatywnej. Chcemy dzielić się naszą wiedzą.

Dlatego stworzyliśmy serwis Lookreatywni.pl, którego celem jest przedstawienie i wyjaśnianie w jasny, zrozumiały i rzetelny sposób zawiłości i niejasności prawa własności intelektualnej.

Po co? Abyś wiedział więcej.

Wiedza o prawie własności intelektualnej ma dać Ci bezpieczeństwo i pewność działania.

Chcemy pokazać Ci jak umiejętnie korzystać z własności intelektualnej. Chodzi o to, abyś mógł swobodnie urzeczywistniać swoje idee i tworzyć ciekawszy, barwniejszy, lepszy świat wokół nas.

Doradztwo prawno-biznesowe

DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ Z ZAKRESU:

 • Prawa autorskiego
 • Prawa znaków towarowych
 • Prawa wzorów przemysłowych
 • Prawa reklamy
 • Prawa mody
 • Ochrony danych osobowych
 • Ochrony dóbr osobistych
 • Ochrony wizerunku
 • Zwalczania nieuczciwej konkurencji

PRAWO AUTORSKIE - CO NAS CZEKA JUŻ WKRÓTCE?

adw. Ewa Fabian

ewa.fabian@lookreatywni.pl

PRAWO AUTORSKIE - CO NAS CZEKA JUŻ WKRÓTCE?

Ewa Fabian

Od 20 listopada 2015:

 • korzystanie utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury wyraźnie dozwolone

 • dodanie utworów plastycznych i fotograficznych do listy utworów, które można wykorzystywać w ramach prawa cytatu

 • dopuszczalne umieszczenie utworu w nowym utworze w sposób niezamierzony

 

PRAWO AUTORSKIE - CO NAS CZEKA JUŻ WKRÓTCE?

Implementacja dyrektyw unijnych:

 • wprowadzenie public lending right

 • udostępnianie utworów niedostępnych z obrocie handlowym (out-of-commerce)

 • uregulowanie kwestii tzw. dzieł osieroconych

(również od 20.11.2015)

fot: PhotoPin (CC)

PRAWO AUTORSKIE - ostatnie rewolucje

Od 1 lipca 2015:

 • TK zlikwidował możliwość dochodzenia trzykrotności wynagrodzenia w razie zawinionego naruszenia praw autorskich (SK 32/14)

 • pytanie prawne SN do TSUE (V CSK 41/14)  

Od 1 sierpnia 2015:

 • m.in. wprowadzono korzystniejsze zasady liczenia czasu ochronnego dla praw autorskich dla utworów słowno-muzycznych 

#HASHTAG Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA 

Magdalena Miernik

kontakt@lookreatywni.pl

#HASHTAG A PRAWO

Co to jest #hashtag?

Hashtag jest  pojedynczym słowem lub wyrażeniem bez spacji poprzedzonym symbolem krzyżyka „#”. To rodzaj znacznika.

Początkowo hashtagi były używane w technologii informacyjnej do podkreślenia specjalnego znaczenia, potem były używane w sieciach IRC do określania grup i tematów.

Prawdziwa kariera hashtagów narodziła się dopiero wraz z rozwojem i popularnością Twittera. Na pomysł tagowania określonych słów na Twitterze wpadł w 2007 r. Chris Messina - adwokat pracujący dla Google.

W 2009 roku, Twitter oficjalnie wprowadził hashtagi, a każde słowo poprzedzone # stało się hiperłączem, odnośnikiem do odpowiedniej kategorii.

#HASHTAG A PRAWO

Pierwotnym celem hashtagów miało być więc porządkowanie tematycznie informacji. Dziś # hashtag to nie tylko oznaczenie ułatwiające wyszukiwanie informacji w sieci ale również jeden z narzędzi marketingu:

 • hashtag jako jeden z najważniejszych elementów kampanii reklamowej (Nike - #makeitcount)

#HASHTAG A PRAWO

 • promocja i zwiększenie zasięgu contentu (#lookreatywni)
 • hashtag jako środek płatności (#MJDAISYCHAIN)

Czy można zastrzec dla siebie #HASHTAG?

Tak. Hashtag może być chroniony jako znak towarowy.

 Jako znak towarowy będzie mogło zostać zarejestrowane tylko takie oznaczenie (hashtag), które można przedstawić w sposób graficzny i nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Coraz więcej firm decyduje się na rejestrację słownych znaków towarowych z wykorzystaniem hashtagów:

G# - dla programów komputerowych  (AddQ4 AB – Szwecja)

#loveit – dla ubrań, butów i czapek (ANLURE SA – Szwajcaria)

#LIKEAGIRL - dla informacji związanych z równouprawnieniem kobiet (The Procter & Gamble Company - USPTO, OHIM)

#HASHTAG A PRAWO

#TOGETHER  - dla rozgrywek sportowych, edukacji sportowej i działalności związanej ze sportem z naciskiem na piłkę nożną (City Football Group Limited - UK)

#SOMEONE – dla wszystkich działań związanych z fotografią (Mary McCartney Photography Limited – UK)

Rosnąca rola hashatgów spowodowała, że coraz więcej firm rości sobie prawa do wyłącznego wykorzystywania określonych oznaczeń.

Jako hashtag może być wykorzystywana zarówno nazwa firmy, jak i jej slogan.

Przykład: KitKat wykorzystuje dwa hashtagi (nazwę i slogan): #HaveABreak i #KitKat.

#HASHTAG A PRAWO

Hashtag będzie używany w charakterze znaku towarowego tylko wtedy, gdy będzie on wykorzystywany w połączeniu z konkretnymi towarami lub usługami (a nie w oderwaniu od nich, samodzielnie).

#SKATER używany ogólnie dla fanów jazdy na deskorolce jest tylko opisowy (katalogowanie treści)

#MAKEUP używany dla katalogowania komentarzy internautów dot. tematu makijażu

ALE:

#LIKEAGIRL używany dla promowania treści o równouprawnieniu płci może być już naruszeniem praw do znaku towarowego Procter & Gamble.

 

#HASHTAG A PRAWO

Czy można zakazać używania użytkownikom mediów społecznościowych określonego #hashtaga?

Nie. Każdy może używać dowolnego hashtaga.

Ważny jest jednak cel, do którego hashtag jest używany. Jeśli celem wykorzystania hashtaga jest katalogowanie treści  to nie ma mowy o naruszeniu. Jeśli zaś korzystamy z hashtaga, który zawiera znak towarowy,  do oznaczania konkretnych towarów lub usług to istnieje ryzyko naruszenia.

 

#HASHTAG A PRAWO

Dlatego w przypadku hashtagów - podobnie jak w przypadku znaków towarowych- tak istotne jest przeprowadzenie dokładnego badania rynku oraz podjęcie przemyślanej decyzji co do wyboru oznaczenia (hashtaga) dla działań promocyjno-reklamowych.

Warto sprawdzić czy dany hashtag nie jest już wykorzystywany. W przeciwnym razie nie tylko zmniejszą się szansę na zbudowanie rozpoznawalności firmy pod określonym hashtagiem, ale również zaistnieje ryzyko naruszenia praw innego przedsiębiorcy.

 

BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Łukasz Łyczkowski

lukasz.lyczkowski@lookreatywni.pl

BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Łukasz Łyczkowski

Kluczowe punkty:

 • kod źródłowy,
 • funkcjonalności aplikacji,
 • dane, które aplikacja będzie wykorzystywać.

BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Kod źródłowy stanowi istotę każdej aplikacji mobilnej.

Zamawiając wykonanie aplikacji mobilnej należy pamiętać o:

 • przeniesieniu autorskich praw majątkowych do kodu (aplikacji),
 • uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych,
 • uzyskaniu zgody na wykonywanie pełni autorskich praw osobistych.

BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Funkcjonalności aplikacji determinują jakie prawa lub uprawnienia właściciel aplikacji musi uzyskać

W zależności od funkcjonalności aplikacji trzeba zabezpieczyć:

 • prawa autorskie do muzyki, filmów,
 • prawa autorskie do zdjęć i wizerunków osób,
 • zgody użytkowników na komunikację marketingową,
 • prawa autorskie do grafiki,
 • zgody od konsumentów na różne formy dokonywania płatności. 

BUDOWA APLIKACJI MOBILNEJ Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Dane wykorzystywane przez aplikacje

Aplikacja może wykorzystywać różnego rodzaju dane, w tym przede wszystkim dane osobowe

 • konieczność opracowania i wdrożenia środków zabezpieczających dane osobowe,
 • konieczność opracowania i udostępnienia polityki prywatności,
 • aplikacja mobilna a dane wrażliwe.  

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Krzysztof M. Król

km.krol@lookreatywni.pl

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stan obecny

 1. Dyrektywa 95/46/WE o ochronie danych z 1995 r.
   
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.
  • Zasada celowości,
  • Zasada merytorycznej poprawności,
  • Zasada niezbędności. 

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługi elektroniczne w 1997 r. 

 

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20 lat później 

 

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

 

 1. Projekt Komisji Europejskiej opublikowany 27 stycznia 2012 r. 
 2. Opinia Parlamentu Europejskiego z 12 marca 2014 r.
 3. Ogólne podejście Rady UE z 16 czerwca 2015 r. 
 4. Trialog rozpoczął się w dniu 24 czerwca 2015 r. i trwa do dziś...

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

 

Motyw 61 i art. 23

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych-motyw 61

 

Ochrona praw i wolności podmiotów danych (...) wymaga podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zarówno przy przygotowywaniu przetwarzania, jak i podczas samego przetwarzania, w celu zagwarantowania spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia. (...) administrator powinien przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć odpowiednie środki, które są w szczególności zgodne z zasadą uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania oraz zasadą domyślnej ochrony danych.

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych-art. 23 (1)

 

Administrator wdraża odpowiednie środki i procedury zarówno w momencie ustalania środków niezbędnych do przetwarzania, jak i w momencie samego przetwarzania, tak by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia oraz gwarantowało ochronę praw podmiotów danych. 

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych-art. 23 (2)

 

Administrator wdraża mechanizmy zapewniające, by domyślnie przetwarzane były jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Mechanizmy zapewniają w szczególności, by dane osobowe nie były domyślnie udostępniane nieograniczonej liczbie osób.  

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

Przypadek Pyszne.pl   

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aplikacja automatycznie publikowała informacje o zamówieniach użytkownika. Dopiero zmiana ustawień prywatności pozwalała użytkownikowi odzyskać kontrolę nad swoimi informacjami. Nie wszystkim taka sytuacja się podobała. Gdyby zasada privacy by default obowiązywała, użytkownik zostałby przynajmniej poinformowany o zasadach publikacji informacji. Obecnie pyszne.pl stosuje takie ograniczenia - to użytkownik decyduje o zakresie publikacji informacji.  

Masz pytania? Napisz do nas:
 

kontakt@lookreatywni.pl