Datacommunicatie, 

daverhalen & Kaarten

 

Ruimte Vlaanderen

26 januari 2016

Vorige sessie

 

 

Geschiedenis

Theorie: snelle waarneming en Gestalt

Staven en lijnen

Datavisualisatie checklist

Voorbij staven en lijnen

 

Opdracht: remake van grafiek

Vandaag

 

Remakes

Demo RAW

Demo Tableau

 

Verhalen vertellen met cijfers

Persberichten en cijfers

Ontsluiten van databanken

Kaarten

Interactieve inspiratie

 

Remakes

RAW

Windmolens en ontvoogding

Demo Tableau

Op zoek naar een rijke vrijgezel(le)?

Verhalen vertellen met cijfers

Een week visualisatie in De Morgen, De Standaard en De Tijd

Een stapje verder: online

buitenlandse voorbeelden

Persberichten en cijfers

1. Geef alle data

Licht opvallendste cijfer uit, maar geef de hele dataset

 

 

2. Geen pdf's

Slecht voorbeeld

Eurostat

3. Stuur een Excel-bestand mee

Alternatieven:

 

Link naar Excel-bestand (als het een groot bestand is)

Voorbeeld

Statbel

 

Deeplink naar dataportaal

Voorbeeld

Eurostat bookmark

 

4. aggregeer, maar: regel 1

Gemiddelden en sommen zijn vaak interessant

maar geef toch ook alle data

 

Idem: draaitabellen

 

5. Geef metadata

Hoe zijn de data verzameld?

Wanneer zijn de data verzameld?

Welke bewerkingen werden er op uitgevoerd?

Kunnen data vergeleken worden met andere datasets?

...

6. Maak grafieken

Pik hoogtepunten er uit

Gebruik de Datavisualisatie Checklist

 

7. geef data op voorhand

Laat media creatief zijn met grote en interessante datasets:

geef data onder embargo

 

 

8. geef de juiste bronvermelding

Anders zal dit vergeten worden of niet kloppen

Voor online: geef een link mee

9. Vermeld de contactpersoon

Voor bijkomende data, onduidelijkheden, ...

Geen algemene contactgegevens

Zorg dat persoon bereikbaar is op moment van en vlak na publicatie

Goed voorbeeld

timeuse.be

de 'cleane' excel

Voor publicatie

Maar ook voor intern gebruik

1. Geen samengevoegde cellen

Dupliceer desnoods waarden

Voorbeeld: Statbel

2. Metadata in aparte tab

3. eerste rij = kolomnaam

Geen lege cellen

4. vergeet de eenheden niet

5. getallen zijn getallen, niks anders

Geen *, (a), ...

Voor extra info: extra kolom

6. gebruik standaardcodes

NIS-codes!

7. geen data in opmaak

Geen kleuren om iets aan te duiden

Clear formatting

8. Geen gegevens = ''

Niet '-', '0', ...

9. Grafieken & samenvattingen op eigen tab

9. Bonus: 

5 ★ OPEN DATA

Databanken als verhalengeneratoren

Laat de lezer zijn eigen verhaal zoeken

Interactief

Mogelijk door

Rijkste en armste?

Uw gemeente?

Spreiding?

 

tijd.be

kaarten

Moet het wel een kaart zijn?

Niet

Als er geen geografisch patroon in de data zit

Als de boodschap geen geografisch component heeft

"Een staafgrafiek is altijd beter"

Laat de lezer zich situeren

Duid aan of label

Administratieve grenzen

Grote steden

Waterlopen - wegen

Landgebruik

...

Kaarten hebben context nodig

Kleur

Choropleth

Schalen

Per inwoner

Per vierkante kilometer

Heatmaps

Wereldkaarten

cartografie checklist

Moet het wel een kaart zijn?

Kan de lezer zich situeren?

Wordt er extra context gegeven?

Zijn de kleuren goed gekozen?

Zijn de kleuren kleurenblindproof?

Heeft de weergegeven data de juiste eenheden?

Zijn interpollaties zinvol?

Is de projectie passend?

Geldig uit Datavisualisatie Checklist

Goede titel

Annotatie

Hiërarchische tekstgrootte

Verticale tekst (voornamelijk)

Labels, maar spaarzaam

Vermijd grafiekafval

Interactieve kaarten

Alle punten voor statische kaarten blijven geldig

punten overload

Oplossing

Clusters

Heatmaps

Filters

Stapels

Online maps checklist

Geen muis scroll wanneer hele scherm gevuld is

Dubbelklik

=

zoom in op geklikte locatie

Geen interactie en extra lagen voor basislagen zijn geladen

Kies basislaag zorgvuldig

Geïntegreerd met andere content

Maak dieplinken mogelijk

Nog wat interactieve inspiratie

Maarten Lambrechts?