Datajournalistiek

IRJ

opdracht

19 oktober 2017

@maartenzam

Vorige week

You'll be like

Don't

Get inspired by

Vandaag

Opdracht

Internationale dataset

Analyseer

Visualiseer

Korte beschouwing over opvallende zaken + hypotheses

Data

slides.com/maartenzam/irj-2017-2

Thanks!

www.maartenlambrechts.be

@maartenzam

slides.com/maartenzam/IRJ-2017-2