Datavisualisatie in onderzoeksjournalistiek

IRJ

showcase & tools

12 oktober 2017

@maartenzam

Vandaag

You'll be like

Don't

Get inspired by

Volgende week

Maarten Lambrechts

Datajournalistiek?

Data om te onderzoeken

Data om te verrijken

Data uitgelegd

Data ontsloten

Mogelijk gemaakt door

open data

Het proces

Data

verzamelen > opkuisen > reshapen > analyseren > visualiseren > vertellen

1. Verzamelen

Mailen en bellen

 

Meest interessante data staat niet online

Tip: formulieren

Denk als een databank

Wobben

 

Wet op de openbaarheid van bestuur

 

Vlaanderen

Federaal

 

Scrapen

Google Sheets: importHtml

 

Tool: import.io

Data: Eurovisie Songfestival kandidaten

 

Songfestival?

 

 

Pdf-extract

Tool: Tabula

Data: Eurostat

 

Html

 

Tool: Chrome DevTools

Data: Delhaize-winkels

6 AH's op minder dan 500 meter van Delhaize

Sidenote: dataformaten

.xls

.xlsx

.csv

.tsv

.json

.xml

html-table

...

 

= allemaal .txt

in elkaar om te zetten

Ter inspiratie

2. Opkuisen

Excel tips 'n Tricks

Statbel: bevolking per gemeente

Cellen 'onsamenvoegen'

Opmaak wissen

Filter

Zoek en vervang

Tekst naar kolommen
speciaal plakken: waarden, transponeren
=spaties.wissen(), =beginletters()

Powerful tool for working with messy data

 

Clustering: organisaties mandatenlijst

3. Analyse

Excel tips 'n tricks

Statbel: verkeersslachtoffers

 

Sorteren

Filteren

=som(), =gemiddelde(), =als()

Draaitabellen

Gegevens schalen

Per aantal inwoners

Waarschuwing!

 

Per vierkante kilometer

4. Visualisatie

Waarom visualisatie?

Miljoenen syrische vluchtelingen

Data analyseren

 

Data communiceren

 

Data in perspectief

Basisregels

Datavisualisatie

Tools

Excel tips 'n tricks

 

klik rechts op de grafiek

vermijd 3D, schaduw, ...

sorteer data

voorwaardelijke opmaak

 

Infogram en consoorten

Slechte defaults

Interactiviteit overbodig

Afbeeldingen delen makkelijker

Kaarten

1 plaats

Batch geocoding

 

Adressen => lengtegraad en breedtegraad

 

Data: Adressenlijst van Vlaamse scholen

Gebieden op de kaart

= Polygonen

Aan de slag :)

Internationale dataset

Analyseer

Visualiseer

Korte beschouwing over opvallende zaken + hypotheses

Data

Thanks!

www.maartenlambrechts.be

@maartenzam

slides.com/maartenzam/IRJ-2017