Verhalen vinden en vertellen met data

IRJ

Datajournalistiek en datavisualisatie

3 december 2019

@maartenzam

You'll be like

Don't

Get inspired by

Maarten Lambrechts?

Datajournalistiek?

Data om te onderzoeken

Data om te verrijken

Data uitgelegd

Data ontsloten

Het proces

Data

verzamelen > opkuisen > reshapen > analyseren > visualiseren > vertellen

1. Verzamelen

Mailen en bellen

 

Meest interessante data staat niet online

Tip: formulieren

Denk als een databank

Wobben

 

Wet op de openbaarheid van bestuur

Immo Royal

 

Vlaanderen

Federaal

Downloaden

 

Scrapen

 

Google Sheets: importHtml

Tool: Workbenchdata.com

 

 

Pdf-extract

Tool: Tabula

Data: Eurostat

Sidenote: dataformaten

.xls

.xlsx

.csv

.tsv

.json

.xml

html-table

...

 

= allemaal .txt

in elkaar om te zetten

2. Opkuisen

Excel tips 'n Tricks

Statbel: bevolking per gemeente

Cellen 'onsamenvoegen'

Opmaak wissen

Filter

Zoek en vervang

Tekst naar kolommen
speciaal plakken: waarden, transponeren

3. Analyse

Excel tips 'n tricks

Sorteren

Filteren

=som(), =gemiddelde(), =als()

Draaitabellen

 

Bevolking:

In welke gemeente werden de meeste baby's geboren?

In welk arrondissement de meeste nationalisaties?

Gegevens schalen

Per aantal inwoners

Waarschuwing!

 

Per vierkante kilometer

4. Visualisatie

Waarom visualisatie?

Data analyseren

 

Data communiceren

Basisregels

Geodata

1 plaats

Batch geocoding

 

Adressen => lengtegraad en breedtegraad

 

Data: Adressenlijst van Vlaamse scholen

Ter inspiratie

Data journalism awards

Winners 2019

Datavisualisatie

Tools

Excel tips 'n tricks

 

klik rechts op de grafiek

vermijd 3D, schaduw, ...

sorteer data

voorwaardelijke opmaak

 

Aan de slag :)

Barchart

Top 10 landen grootste nucleaire capaciteit

Data

Symbol map

Nuclear power plants: Bron | Data

Zoek de gemeente met de meeste ... en minste ...

 

Maak een kaart van Vlaanderen met Datawrapper die ... toont

Thanks!