Cijfers en visualisaties in de media

Sint-Lucas Genk

27 februari 2015

Maarten Lambrechts?

Cijfers

Visualisatiefails

Plagiaat vs inspiratie

newsapps

waarom datavis?

Cijfers in de media

Bill gates wandelt de klas binnen...

klassieke visualisatiefails

Plagiaat

VS

inspiratie

newsapps

Belgische wagenpark