Scrapen, mappen en visualiseren

Persacademie

Een datajournalistiek verhaal maken

22 november 2017

@maartenzam

Maarten Lambrechts

Vandaag: let's just do it

verzamelen > opkuisen > reshapen > analyseren > visualiseren > vertellen

Data

Tools

Eender welke tool die we nodig hebben...

Case 1: keizersnedes in kaart

Data: Kind & Gezin

 

Vragen:

Zijn er streken met opvallend veel meer keizersnedes?

Welke ziekenhuizen zijn daar gelegen?

Zijn er cijfers per ziekenhuis beschikbaar?

Hoe situeren de Belgische cijfers zich tov andere landen?

Case 2: wat leest de Vlaming online?

Data: 'Meest gelezen' blokjes op hln.be, nieuwsblad.be, demorgen.be, knack.be, standaard.be, vrtnws, ...

 

Maak een dashboard in met de functie importhtml in een Google Sheet

Hoe ver geraak je met import.io?

Sla de resultaten van de 'scraper' op om de 15 of 30 minuten

Visualiseer resultaten

Valt er iets te leren over de Vlaamse mediaconcentratie?

Voorbeeld

Case 3: Census2011

Gebruik Tableau Public om:

 

1. gemeenten te vinden waar de bevolking hoog opgeleid is maar toch veel werkloosheid kent. Hebben die gemeenten iets gemeen?

2. de gemeente te vinden waar het aandeel gehuurde woningen het hoogst is

3. na te gaan wat de relatie is tussen het aandeel:

   niet-Belgen en het gemiddelde inkomen in elke gemeente (inkomensdata zit niet in Census2011)

   niet-EU burgers en het inkomen

   EU-burgers en het inkomen

4. ...

Case 4: de jungle van Calais

Reconstrueer de geschiedenis van de 'jungle' van Calais aan de hand van de historische beelden in Google Earth Pro en Juxtapose

 

Vind je nog andere interessante verhalen in de historische beelden? Neem Google Street View er ook eens bij.

Case 5: Sevesobedrijven

Case 6: ...

Thanks!

www.maartenlambrechts.be

@maartenzam