Verhalen vinden en vertellen met data

Persacademie

Een hands-on introductie

17 september 2018

@maartenzam

You'll be like

Don't

Get inspired by

Maarten Lambrechts

Jullie?

Achtergrond?

Interesse in data?

Skills en ervaring in datajournalistiek?

Dataset op het oog?

Datajournalistiek?

Data om te onderzoeken

Data om te verrijken

Data uitgelegd

Data ontsloten

Het proces

Data

verzamelen > opkuisen > reshapen > analyseren > visualiseren > vertellen

1. Verzamelen

Mailen en bellen

 

Meest interessante data staat niet online

Tip: formulieren

Denk als een databank

Wobben

 

Wet op de openbaarheid van bestuur

 

Vlaanderen

Federaal

Downloaden

 

Scrapen

Google Sheets: importHtml

Tools: Workbenchdata.com, ParseHub

 

Data: Eurovisie Songfestival kandidaten

 

Songfestival?

 

 

Pdf-extract

Tool: Tabula

Data: Eurostat

 

Html

 

Tool: Chrome DevTools

Data: Delhaize-winkels

6 AH's op minder dan 500 meter van Delhaize

Sidenote: dataformaten

.xls

.xlsx

.csv

.tsv

.json

.xml

html-table

...

 

= allemaal .txt

in elkaar om te zetten

Ter inspiratie

Data journalism awards

Winners 2018

Past winners

2. Opkuisen

Excel tips 'n Tricks

Statbel: bevolking per gemeente

Cellen 'onsamenvoegen'

Opmaak wissen

Filter

Zoek en vervang

Tekst naar kolommen
speciaal plakken: waarden, transponeren
=spaties.wissen(), =beginletters()

Powerful tool for working with messy data

 

Clustering: organisaties mandatenlijst

3. Analyse

Excel tips 'n tricks

Sorteren

Filteren

=som(), =gemiddelde(), =als()

Draaitabellen

 

Bevolking:

In welke gemeente werden de meeste baby's geboren?

In welk arrondissement de meeste nationalisaties?

Gegevens schalen

Per aantal inwoners

Waarschuwing!

 

Per vierkante kilometer

4. Visualisatie

Waarom visualisatie?

Miljoenen syrische vluchtelingen

Data analyseren

 

Data communiceren

 

Data in perspectief

Basisregels

Datavisualisatie

Tools

Excel tips 'n tricks

 

klik rechts op de grafiek

vermijd 3D, schaduw, ...

sorteer data

voorwaardelijke opmaak

 

Infogram en consoorten

Slechte defaults

Interactiviteit overbodig

Afbeeldingen delen makkelijker

Geodata

1 plaats

Batch geocoding

 

Adressen => lengtegraad en breedtegraad

 

Data: Adressenlijst van Vlaamse scholen

Aan de slag :)

Case 1: keizersnedes in kaart

Data: Kind & Gezin

 

Vragen:

Zijn er streken met opvallend veel meer keizersnedes?

Welke ziekenhuizen zijn daar gelegen?

Zijn er cijfers per ziekenhuis beschikbaar?

Hoe situeren de Belgische cijfers zich tov andere landen?

Case 2: wat leest de Vlaming online?

Data: 'Meest gelezen' blokjes op hln.be, nieuwsblad.be, demorgen.be, knack.be, standaard.be, vrtnws, ...

 

Maak een dashboard in met de functie importhtml in een Google Sheet

Hoe ver geraak je met import.io?

Sla de resultaten van de 'scraper' op om de 15 of 30 minuten

Visualiseer resultaten

Valt er iets te leren over de Vlaamse mediaconcentratie?

Case 3: Gemeentemonitor

Zoek de gemeente met de meeste ... en minste ...

Maak een kaart van Vlaanderen met Datawrapper die ... toont

Case 4: de jungle van Calais

Reconstrueer de geschiedenis van de 'jungle' van Calais aan de hand van de historische beelden in Google Earth Pro en Juxtapose

 

Vind je nog andere interessante verhalen in de historische beelden? Neem Google Street View er ook eens bij.

Case 5: Sevesobedrijven

Case 6: ...

Thanks!

www.maartenlambrechts.be

@maartenzam

slides.com/maartenzam/DJ-101