Dataviz 101

Gent

29 november

@maartenzam

REC

Wat? Hoe? Waarom?

Programma

Dataviz 101

Wat is het?

Van waar komt het?

Hoe werkt het?

Wat kan je er mee?

Basisgrafieken

Tools

I

Datavis dissectie

WTFViz

Visualisatie evaluatie

Dataviz Checklist

II

Xenographics

Voorbij lijnen en staven

II

Interactieve viz

Gallery

Why the NYT makes fewer interactives

Tools

Interactieve dataverhalen

III

Maarten Lambrechts?

Dataviz 101

Een streepje geschiedenis

"As knowledge increases amongst mankind, and transactions multiply, it becomes more and more desirable to abbreviate and facilitate the modes of conveying information from one person to another, and from one individual to the many."
    

William Playfair, 1786

"Everything that can be expressed in numbers can be represented by lines."
    

John Playfair

Waarom visualisatie?

Cijfers communiceren

 

Cijfers analyseren

 

Cijfers in context plaatsen

Het geheim

De vroege waarneming

868888609462834719714449648
122286651978794222484779908
939340243123007392183390116
351684124962334339709749742
      868888609462834719714449648
122286651978794222484779908
939340243123007392183390116
351684124962334339709749742
      
      
      
      
      
    

De basics

Staven

Lijnen

Pies

Tools

Next up: Datavis Dissectie

slides.com/maartenzam/rec-1

www.maartenlambrechts.be

@maartenzam