WTFViz

@maartenzam

Gent

29 november

REC

Kritisch kijken naar grafieken

"You need to know the rules before you're allowed to break them"

Boodschap

Kleur

Compositie

Leesbaarheid

Grafiektype

...

Introducing: de

Dataviz Checklist

De slechtste viz is ...?

Xenographics

@maartenzam

Gent

29 november

REC

voorbij staven en lijnen

Data

small

 

 

 

 

 

BIG

Tijd

Categorieën

Continu

Tekst

Dimensies

Hierarchie

Netwerk

Geographisch

Onzeker

Dots

Tools

Simple: Excel

Advanced, by category: Plot.ly

Bubble charts: Google Sheets

More

Connected dots

Tools

Trees

Tools

RAW

Excel

Google Sheets

Streams

Tool

RAW

Networks

Tools

Small multiples

Tools

Maps

More

Dank!

@maartenzam

Gent

29 november

REC

SLIDES.COM/MAARTENZAM/REC-2

WWW.MAARTENLAMBRECHTS.BE

@MAARTENZAM