Moduly v JavaScripte

Časť 1: Module Pattern

Milan Herda, 10/2016, úpravy 08/2022

Úloha

Úloha

Vytvorte v JS objekt, ktorý bude mať privátnu premennú name, ku ktorej sa bude dať pristúpiť iba pomocou getter a setter metód

// váš kód

const person = /* váš kód */;

person.setName('fero');

console.log(
  person.getName()
);

Scope premenných

Scope je rozsah platnosti, tj. kde všade je možné k existujúcej premennej pristúpiť.

Je určený miestom a spôsobom deklarovania premennej.

Scope premenných

Scope je rozsah platnosti, tj. kde všade je možné k existujúcej premennej pristúpiť.

Je určený miestom a spôsobom deklarovania premennej.

Scope premenných

Scope je rozsah platnosti, tj. kde všade je možné k existujúcej premennej pristúpiť.

Je určený miestom a spôsobom deklarovania premennej.

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;
var b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;         // globálna
    var f = 7;
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;         // globálna
    var f = 7;       // lokálna pre foo
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Aký je scope v prípade, že tento kód je v top-level skripte?

a = 1;   // globálna
var b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  var d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;         // globálna
    var f = 7;       // lokálna pre foo
  }

  for (var j = 8; j < 10; j++) { // lokálna pre foo
  }
}

Ako je to, keď nahradíme var za let?

Ako je to, keď nahradíme var za let?

a = 1;
let b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  let d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    let f = 7;
  }

  for (let j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

Ako je to, keď nahradíme var za let?

a = 1;   // globálna
let b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  let d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;         // globálna
    let f = 7;       // lokálna pre cyklus
  }

  for (let j = 8; j < 10; j++) { // lokálna pre cyklus
  }
}

A keď použijeme const?

a = 1;
const b = 2;

function foo () {
  c = 3;
  const d = 4;

  for (i = 5; i < 10; i++) {
    e = 6;
    const f = 7;
  }

  for (const j = 8; j < 10; j++) {
  }
}

A keď použijeme const?

a = 1;   // globálna
let b = 2; // globálna

function foo () {
  c = 3;   // globálna
  const d = 4; // lokálna pre foo

  for (i = 5; i < 10; i++) { // globálna
    e = 6;         // globálna
    const f = 7;       // lokálna pre cyklus
  }

  for (const j = 8; j < 10; j++) { // TypeError:
               // Assignment to constant variable.
  }
}

A keď použijeme const?

Spôsoby deklarácie premennej v ES2015

 • var - bezo zmeny, deklaruje lokálne pre funkciu
 • let - platnosť iba vo svojom bloku
 • const - konštanta(?), platnosť iba vo svojom bloku

Closure

Closure

Closure je "obálka", ktorú vytvára funkcia a ktorá v sebe obsahuje všetky premenné, ku ktorým má funkcia prístup.

*Môže obsahovať premenné deklarované vo funkciách, ktorých beh už dávno skončil

Closure

const a = 1;

function foo () {
  const b = 2;

  return function () {
    const c = 3;

    return a + b + c;
  }
}

const bar = foo();

bar();

IIFE

IIFE

Immediately Invoked Function Expression

IIFE

(function () {
  // kód
})();

K čomu to je?

Nájdite rozdiel

var a = 1;
var b = 2;

var c = a + b;
(function () {
 var a = 1;
 var b = 2;
 
 var c = a + b;
})();


K čomu to je?

Nájdite rozdiel

var a = 1;
var b = 2;

var c = a + b;

// Premenné sú dostupné
// v globálnom kontexte

(function () {
 var a = 1;
 var b = 2;
 
 var c = a + b;
})();

// Premenné sú lokálne
// pre anonymnú funkciu

// Nehrozí konflikt
// medzi knižnicami

Module Pattern

Module Pattern

Spôsob, ako pomocou closure vieme vytvárať moduly/objekty s privátnymi premennými/funkciami

Module Pattern

function () {
  let name;

  return {
    setName: function (newName) {
      name = newName;
    },
    getName: function () {
      return name;
    },
  };
}

Revealing Module Pattern

function () {
  let name;
    
  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };
 
  // von poskytneme iba metódy, ktoré chceme
  return {
    setName,
    getName,
  };
}

Vytvorenie inštancie objektu

const person = (function () {
  let name;
    
  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };
 
  // von poskytneme iba metódy, ktoré chceme
  return {
    setName,
    getName,
  };
})();

Vytvorenie inštancie objektu cez factory

const personFactory = function () {
  let name;
    
  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };
 
  // von poskytneme iba metódy, ktoré chceme
  return {
    setName,
    getName,
  };
};

const personA = personFactory();
const personB = personFactory();

Kontrolná otázka

const personFactory = function () {
  let name;
    
  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };
 
  // von poskytneme iba metódy, ktoré chceme
  return {
    setName,
    getName,
  };
};

const personA = personFactory();
const personB = personFactory();

Ako nastavíme úvodnú hodnotu pri vytvorení inštancie?

Kontrolná otázka

const personFactory = function (initialName) {
  let name = initialName;
    
  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };
 
  // von poskytneme iba metódy, ktoré chceme
  return {
    setName,
    getName,
  };
};

const personA = personFactory('fero');
const personB = personFactory('jozo');

Pohrajte sa

Úloha

Vytvorte modul reprezentujúci bojovú jednotku v hre s vlastnosťami:

 • názov
 • rýchlosť
 • sila
 • zdravie
const unitFactory = function () {
  let name;
  let speed;
  // ...

  const setName = function (newName) {
    name = newName;
  };

  const getName = function () {
    return name;
  };

  const setSpeed = function (newSpeed) {
    speed = newSpeed;
  };

  const getSpeed = function () {
    return speed;
  };

  // ...
 
  return {
    setName,
    getName,
    setSpeed,
    getSpeed,
    //...,
  };
};

Úloha

Vytvorte tri inštancie reprezentujúce:

 • kopijníka,
 • jazdca
 • a lukostrelca
const pikeman = unitFactory();
const horseman = unitFactory();
const archer = unitFactory();

pikeman.setName('pikeman');
pikeman.setSpeed(1);
pikeman.setStrength(5);
pikeman.setHealth(10);

// ...

Pochvala pre každého, kto príde na to, ako urobiť set metódy chainovateľné a nerozbije pri tom kód

Úloha

Pridajte lukostrelcovi (a iba lukostrelcovi) vlastnosť dostrel (range)

archer.range = 5;

archer.setRange = function (newRange) {
  this.range = newRange;
};

archer.getRange = function () {
  return this.range;
};
var extendByRange = function (unit) {
  let range;

  const setRange = function (newRange) {
    range = newRange;
  };

  const getRange = function () {
    return range;
  };

  unit.setRange = setRange;
  unit.getRange = getRange;

  return unit;
};
const archer = unitFactory();

extendByRange(archer);

archer.setRange(4);

Využitie Module Patternu

 • skrývanie implementáčných detailov a privátnych vlastností
 • ochrana objektov pred narušením zvonka
 • umožňuje "komponentové" programovanie
 • ochrana pred zaprasením globálneho menného priestoru

Moduly nie sú iba Module Pattern

CommonJS a ES2015 dovoľujú mať pre skripty samostatné menné priestory a exportovať von iba želané premenné.

CommonJS

// index.js
var square = require('./square.js');

console.log('area is ' + square.area(5));
// square.js
var area = function (length) {
  return length * length;
};

module.exports = {
  area: area
};

ES2015

// index.js
import square from './square';

console.log('area is ' + square.area(5));
// square.js
const area = (length) => {
  return length * length;
};

export default {
  area
};

Opakovanie

 • Privátnosť pre premenné sa v JS dosahuje inak, ako v OOP jazykoch
 • Scope je definovaný miestom a spôsobom deklarácie (var, let, const)
 • Closure je obálka nad premennými, ku ktorým má funkcia prístup
 • IIFE je okamžité zavolanie anonymnej funkcie, robíme to preto, aby sme neprasili globálny menný priestor
 • Module Pattern nám umožňuje vytvárať privátne premenné a funkcie
 • V JS vieme rozširovať objekty aj po ich vytvorení

Ďakujem za pozornosť