tmux

Milan Herda, apríl 2021

tmux

terminal multiplexer

terminal multiplexer

tmux

  • "okenný" manažér pre terminál
  • ani neviete, že ho potrebujete
  • umožňuje pridať "taby" do hociktorého terminálu
  • okno v taboch sa dá rozdeliť na panely
  • v každom tabe a v každom paneli je samostatný shell

Ale ja používam terminator a ten to má tiež

tmux session je nezávislá od terminálu a po jeho zatvorení beží ďalej

Na jednu session sa môže pripojiť viacero klientov (terminálov)

Inštalácia

# Ubuntu/Debian
sudo apt install tmux

# mac
brew install tmux

Spustenie a základná práca

# spustí tmux a vytvorí novú session + ové okno
tmux

# vypíše zoznam bežiacich sessions
tmux ls

# pripojenie do existujúcej session
tmux attach -t nazov-session

Klávesové skratky

prefix c vytvorí nový tab/okno
prefix číslo prepnutia do okna/tabu s daným číslom
prefix " nový panel "dole"
prefix % nový panel "vpravo"
prefix šípka prepínanie medzi panelmi
prefix : zadanie príkazu (napr. rename-session)
prefix , premenovanie okna
prefix w zoznam sessions a okien
prefix q identifikácia panelov
prefix d odpojenie sa od session

prefix = CTRL+B

Stále nestačilo?

tmuxovské session/okná/panely viete na diaľku programovo ovládať

tmux send-keys session:okno.panel "ls -la" Enter
tmux send-keys session:okno.panel "cmatrix" Enter
tmux send-keys session:okno.panel C-c

Nevýhody?

Nefungujú ty* príkazy v terminology

Nabudúce

  • konfigurácia tmux-u
  • ako si urobiť "štarter" skript pre projekt