Grasrottrenerkvelden

En introduksjon og hjelp til de som skal i gang med barnefotballen

Grasrottrener – et samarbeid med Norsk Tipping

Grasrottrenerkvelden er et 2-timersopplegg for deg som akkurat har blitt, eller ønsker å bli trener eller annen frivillig i barnefotballen.

 • Kvelden gir deg en kortfattet innføring i hvordan en organiserer god fotballaktivitet for de minste. Videre vil du få forslag og demonstrasjon av noen enkle øvelser og økter som gir morsom og utviklende aktivitet.
 • Grasrottrenerkvelden holdes av godkjent veileder i egen klubb, eller med hjelp fra krets.
 • Det er et ønske og mål at alle nye trenere melder seg på Grasrottrener 1 etter å ha deltatt på Grasrottrenerkvelden.

NFFs trenerutdanningsstige

Innhold på Grasrottrenerkvelden

 • Intro – hva er god barnefotball (30 min på klubbhuset)
 • Demoøkt (60 min på banen)
 • Evaluering/diskusjon og veien videre (30 min på klubbhuset)

Hva er god barnefotball?

Fotball for alle

– glede, drømmer og fellesskap

Barne- og ungdomsfotballformelen

Hva er god barnefotballaktivitet og hvordan får vi det til?

 • All aktivitet med ball
 • Masse involvering, aldri «kø»
 • Enkel organisering, kom raskt i gang
 • Konkurranser gir morsomme økter med høy aktivitet
 • Treneren som veileder (men med god organisering gir det meste seg selv)

Eksempel på en god barnefotballøkt

Hvor kan jeg finne hjelp?

 • Hvordan gjennomføre en god trening
 • Øvelser, økter og læringsmomenter
 • Kampformer og spilleregler

På barne- og ungdomssiden på fotball.no og Tiim.no (trenerportal) vil du finne alt av retningslinjer og hjelpemidler i barnefotballen:

+ mye mer!

Praksis på feltet

Forslag til økt

Organisering: Alle med hver sin ball – kontroll

1) Racerbilen (topp venstre): Legge inn vendinger, forskjellig fot, tempo osv.

2) Sparke vekk andres ball (topp høyre): Kontroll på egen ball, sparke ut de andres

3) Føring på linje (bunn venstre): Legge inn vendinger, forskjellig for, tempo osv.

4) Føring gjennom porter (bunn høyre): Føring gjennom porter

Variasjoner: Varier vanskelighetsgrad ved hjelp av banestørrelse, på tid osv.

Øvelse 1: Føring av ball-øvelser

Kategori: Sjef over ballen

Organisering: Trener starter øvelse ved å kaste ut ball

Øvelse 1 (topp venstre): 1v1– scoring over linje en starter fra

Øvelse 2 (topp høyre): 1v1– scoring i småmål

Øvelse 3 (bunn): 1v1– scoring i småmål (rundt kjegle, større bane)

Variasjoner: Varier grad av vanskelighet ved hjelp av banestørrelse, på tid osv.

Øvelse 2: 1v1 med scoring på linje og småmål

Kategori: Spille med og mot

Organisering: Trener starter øvelse ved å kaste ut ball og roper ut antall spillere

Øvelse 1 (høyre): Scoring på to småmål i hver ende

Øvelse 2 (bunn): Scoring på to småmål i hver ende. Spillere må rundt kjegle før de kan komme ut på banen

Øvelse 3 (venstre): Scoring på to småmål i hver ende (overtall/undertall)

Variasjoner: Varier vanskelighetsgrad ved hjelp av banestørrelse, på tid osv.

Øvelse 3: 2v2 til 5v5 med scoring på småmål

Kategori: Spille med og mot

Organisering:

 • Spill 5v5 på bane (ca. 20x30 m).
 • Benytt flere baner slik at alle er i aktivitet samtidig.
 • Trener setter i gang ny ball hver gang den er ute av spill.

Variasjoner:

Øvelse 4: 5v5 med keeper

Kategori: Smålagsspill

 • Antall spillere, men ikke flere enn 5v5
 • Overtall/undertall eller Joker kan også brukes.
 • Varier vanskelighetsgrad ved hjelp av banestørrelse osv.
 • Ta dødballer (innkast, corner, frispark, målspark

Evaluering/diskusjon

Var det god barnefotballaktivitet og hvordan fikk vi det til?

 • Organisering
 • Involvering og «balltouch»
 • Møtet med barna? Veiledning?
 • Var det gøy?
 • Noe dere kan bruke på neste trening?

Meld deg på kurs her.