Velkommen til barnefotballen

Du er barnas
viktigste støttespiller

Gjennom de neste 10 minuttene vil du lære litt om barnefotballens verdigrunnlag og hva som er viktig for for å skape god og utviklende fotballaktivitet for de yngste barna.

 

 

Du er barnas
viktigste støttespiller

Fotballen er helt avhengig av støttespillere som deg. Alle voksne rundt laget er viktige, uavhengig av om de har en formell rolle eller ikke.

 

Det er dere som får fotballen til å gå rundt. De som organiserer aktiviteten ute på gresset, grusen, kunstgresset eller i hallen, kaller vi Grasrottrenere.

Du er avgjørende

Verdigrunnlaget

Barne- og ungdomsformelen

Barne- og ungdomsformelen

Dette er ikke
Fair play

Dette er
Fair play

Fotball for alle

 • Alle barn er like mye verdt!

 • Alle barn gis et godt tilbud uavhengig av:

  • ​ferdigheter

  • modning

  • motivasjon

  • økonomi

Du må ikke ha fotballbakgrunn

Har du noen gang arrangert en barnebursdag?

Da har du nesten alt du trenger for å være trener for de yngste.

 

Resten lærer du på kurs

Det viktigste

er å se alle

Fotballeksperter er det mange av, ofte i sofaen hjemme.

 

I barnefotballen trenger vi de som er gode på organisering, ser alle og er flinke til å legge til rette for at det blir gøy å spille fotball.

Aktivitetsprinsippet

Stor aktivitet og mange ballinvolveringer gir trivsel og læring. Dette er utgangspunktet for all aktivitet.
 

 • Kom raskt i gang
 • Flyt i aktivitetene – unngå unødvendige pauser
 • «Aldri kø!»
 • Pass på at ingen «melder seg ut»
  – se alle!
 • Vurder gruppestørrelser og inndelinger
 • Ballen er alltid med
 • Gi ros for mestring, ikke resultat

 

treningsøkta.no finner du ferdiglagde treningsøkter for ulike aldersgrupper.

Barna trenger deg!

Gratulerer!

Du er nå ferdig. Kunne du tenke deg å bli trener?

Trykk
her eller på bildet under, d
a kommer du til en oversikt over grasrottrenerkurs nær deg.