Aineen olomuodot

Aineen eri olomuotoja kutsutaan faaseiksi.

Aineen olomuotoja ovat kiinteä, neste, kaasu, plasma

Aineen olomuoto riippuu sen tilanmuuttujista (paine, tilavuus, lämpötila).

sublimoituminen

sulaminen

höyrystyminen

tiivistyminen

jähmettyminen

härmistyminen

Energia olomuodon muutoksissa

Energia olomuodon muutoksissa

Energia olomuodon muutoksissa

Olomuodon muutoksissa aineeseen sitoutunut energia kuluu aineen rakenneosasten välisten sidosten purkamiseen.

Olomuodon muutoksissa aineesta vapautunut energia on peräisin aineen rakenneosasten välisten sidosten muodostumisesta.

energiaa sitoutuu

energiaa vapautuu

Energia olomuodon muutoksissa

sulamisessa sitoutuva tai jähmettymisessä vapautuva energia

höyrystymisessä sitoutuva tai tiivistymisessä vapautuva energia

Olomuodon muutoksen aikana aineen lämpötila ei muutu.

Olomuodon muutokset mikrotasolla

Kiinteän aineen rakenneosien 
lämpövärähtely voimistuu ja 
niiden liike-energia kasvaa.

Rakenneosasten väliset  sähkömagneettiset sidokset heikkenevät rakenneosien etäisyyksien kasvaessa.

Aineen rakenne rikkoutuu 
rakenneosien irtautuessa 
toisistaan.

energiaa sitoutuu

Olomuodon muutokset mikrotasolla

Nesteen rakennehiukkasten liike-energia kasvaa

Rakenneosasten väliset sidosvoimat heikkenevät rakenneosien etäisyyden kasvaessa.

Aineen rakenne rikkoutuu rakenneosien sidosten katketessa

energiaa sitoutuu