Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio

Ari Myllyviita, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Iisalmi 22.4.2017

Ohjelma

9:30-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10:00-10:45 TVT:n pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (Luento)
11:00-12:00 Lounas
12:00-13:00 Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen (Ma / Fy / Ke) (työpaja)
13:00-14:00 Abitti-koe matematiikassa / fysiikassa ja kemiassa (työpaja)

 • Abitti-kokeen laadinta ja vastaaminen eri ohjelmistoilla
 • Matematiikan Abitti-koe: A-osan monivalinnat ja perinteiset tehtävät B-osassa
 • Luonnontieteen Abitti-kokeen laadinta: ohjelmistot vastauksen tukena
 • Kokeen pitäminen ja arvostelu

14:00-14:15 Kahvitauko
14:15-15:30 Edellinen aihe jatkuu
15:30-16:00 Päivän yhteenveto ja etätehtävä

Lyhyt esittäytymiskierros

 • Miten tieto- ja viestintäteknologia näkyy opetuksessani?

 • Miten opiskelijani hyödyntävät teknologiaa?

Esimerkkejä

Pythagoraan lause

MAY1: GeoGebra-Groups

MAY1: GeoGebra-Groups

MAA2: Itsearviointia

MAB4: Eksponentiaalinen malli

MAA2: Binomikaavat

MAA2: Binomikaavat

Sähköinen oppikirja

O365

Google

Simulaatiot

Makrotaso

Mikrotaso

 1. Tilavuus kasvaa

 2. Muuttuuko lämpötila?

 3. Pallo tuntuu kovemmalta

 

 1. Kaasumolekyylien määrä pallon sisällä kasvaa

 2. Liikkuvatko molekyylit aiempaa hitaammin vai nopeammin?

 3. Kaasumolekyylit törmäilevät kalvon sisäpintaan useammin 

Concord Molecular Workbench 

Openclipart

Käsitekartat

Sähköinen oppikirja

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

Kuvaajat ja graafit