Materiaalit ja teknologia

KE4: Materiaalit ja teknologia

Kurssin tavoitteet ja sisällöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä
 • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan argumentointia eri tietolähteissä
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

Kurssin keskeiset sisällöt:

 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
 • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
 • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • matemaattinen soveltaminen kemiallisissa reaktioissa
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu sekä yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

Aiemmin opiskeltua

 • Jaksollinen järjestelmä
  • tarvitseeko kertausta?
 • Mitä laskuja käsitelty KE3-kurssilla?
  • seoslaskut?
  • reaktiosarjat?

Kurssin eteneminen

Viikko 1: Metallit

Viikko 2-3: Hapettuminen ja pelkistyminen

Viikko 3-4: Sähkökemia

Viikko 5: Polymeerit

Viikko 6: Tutkielma / ongelmanratkaisu

Monenlaiset materiaalit

 • jatkuvasti kehitellään uusia materiaaleja
  • ympäristöystävällisyys
  • paremmat ominaisuudet
  • erilaiset käyttökohteet
 • keraamit
 • komposiitit
 • metallit
 • muovit