Digitaaliset aineistot opetuksessa

 

Digitaalisten aineistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

 

 

Päivän ohjelma ja esittely

 

Päivä 2: Digitaaliset aineistot opetuksessa
09:50-10:00 Aloitus
10:00-11:00 Etätehtävien purku (+ YTL)
11:00-12:00 Lounas
12:00-13:00 Digitaaliset aineistot opetuksessa
13:00-14:15 Aineistotehtävän tekeminen
14:15-14:30 Kahvitauko
14:30-15:45 Ajankohtaisia näkökulmia matematiikan opetukseen
15:45-16:00 Koonti

 

Etätehtävän purku

Laadi tai etsi digitaalinen aineisto oppimisen tai arvioinnin tueksi ja testaa se käytännössä. Lähetä aineisto tai sen linkki kansioon ja kirjoita lyhyt kommenttiteksti aineiston toimivuudesta. Kaikki kurssilaiset näkevät kaikkien suoritukset.

 

 

Digitaaliset aineistot opetuksessa

mitä käytät? 

mistä löydät?

mitä tuotat itse?

opiskelijat aineistojen tuottajina?

 Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

 

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

 

5.6 Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.

5.6 Matematiikka

Esim. MAA2-kurssin Quizlet

Esim. MAA2-kurssin polynomikortit

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista.

5.6 Matematiikka

 Opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä.

5.6 Matematiikka

Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta toiseen.

5.6 Matematiikka

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä.

 

5.6 Matematiikka

Valmiit aineistot

Mitä valmiita aineistoja käytät?

Opetusvideot

Miksi tai mihin käyttäisit opetusvideoita?

Testit

Miksi tai mihin käyttäisit testejä?
Kuka pisteyttää testin?
Vaikuttavatko testit kurssin arvosanaan? 

Sovelmat

Miksi tai mihin käyttäisit esimerkiksi GeoGebra-sovelmia? Mitä lisäarvoa ne tuovat?

Tehtävä

Tutustu 2 - 3 valmiiseen aineistoon, jotka liittyvät valitsemaasi kurssiin, esim. MAA09, MAA5, MAB3, MAB5.

 

Esim. GeoGebratube, Opetus.tv, Kisällioppiminen, matikkamatskut.com.

 

Miten voisit hyödyntää valmiita aineistoja opetuksessasi?

Millaisia aineistoja kaipaisit omaan opetukseesi? 

 

 

Tehtävä

Lähde laatimaan valitsemaasi kurssiin aineistoa oppimisen tueksi.

 

Esimerkiksi

  • MAB4/MAA8: Eksponentiaalisen mallin tutkiminen
  • MAA9: Määrätyn integraalin tutkiminen
  • MAA4: Vektorien komponenttiesitys
  • MAB3: Avaruusgeometria
  • MAB5: Tilastolliset aineistot
  • Ohjevideo laskinohjelmistojen käytöstä
  • Harjoituksia matematiikan kielentämisestä
  • GeoGebra-sovelma?

 

Mikä on aineistosi tavoite?