FY1: Fysiikka luonnontieteenä

Peda.net

  • kaikki palautukset

bit.ly/fysiikka

  • vanhoja kalvoja

Opetus.tv

  • materiaalia

polku.opetus.tv

  • videosisältö

Opettaja Lauri Hellsten

lauri.hellsten@espoo.fi

lauri.k.hellsten@gmail.com

FY1: Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin suorittaminen

Luku 1

Testaa osaamisesi!

Osio 2

Harjoittele, sovella, analysoi, tuota

Harjoittele, sovella, analysoi, tuota

yli 80 % 

Testaa osaamisesi!

Arviointi

Korkeintaan neljä poissaoloa kurssilta.

Oppitunneista

Opiskelija saa itse päättää oman etenemistahtinsa.

Vapautta ja vastuuta

Kaikki lähtee 

aina kun tarvitset apua

Itsearvioitavien testien tarkoitus on tehdä sinusta tietoinen 

Kysy 

halusta oppia.

omasta oppimisestasi.