Vesipisaroita sataa veden pintaan.

Mitä havaitset?

Vedessä näkyy aallon harjoja ja aallon pohjia.

Aaltoliike

Veteen pudonnut pisara aiheuttaa vedenpinnan aaltoilun.

Vedessä etenee aaltoliike

Yksittäinen vesimolekyyli on välillä aallonpohjalla ja välillä -harjalla.

Värähdysliike

Yksittäinen vesimolekyyli on väillä aallonpohjalla ja välillä aallonharjalla.

Vesimolekyylin liike on toistuvaa ja jaksollista liikettä.

Vesimolekyyli on värähdysliikkeessä.

Veteen pudonnut pisara toimi aaltolähteenä.

Vesipisara aikaansaa vedenpinnan molekyylien värähdysliikkeen.

Vesimolekyylien värähdysliike synnyttää 

HUOM!

Aaltoliikkeen edetessä väliaineessa (vesi), väliaineen rakenneosaset (vesimolekyylit) värähtelevät, mutta eivät siirry aallon mukana.

Energiaa

Energiaa

aaltoliikkeen.

Aaltoliike

Mekaaninen aaltoliike

Sähkömagneettinen aaltoliike

  • ei tarvitse väliainetta edetäkseen
  • syntyy kun varattu hiukkanen,    esim. elektroni, värähtelee.
  • esim. valo, radioaallot
  • etenee väliaineessa
  • syntyy kun väliaineen rakenneosaset värähtelevät
  • esim. veden aaltoilu, ääni