POLKU-

 

verkkopalvelu ja ohjattu itsearviointi 

Lauri Hellsten, Matematiikan ja fysiikan lehtori

Espoon yhteislyseon lukio

Opetus.tv

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;             Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

- Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on
seurausta opiskelijan
aktiivisesta, tavoitteellisesta ja
itseohjautuvasta toiminnasta
.

- Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, 3.2 Oppimiskäsitys,

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

- Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998

 

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus 

Teoria pähkinänkuoressa

 

 • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

 • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

 

Marika Toivola, www.flippedlearning.fi

Kesällä 2014 Pekka Peura, Janne Cederberg ja Lauri Hellsten perustivat Polku-palvelun Mastery learning - opetusmallin ja opiskelijan oman osaamisen arvioinnin tueksi

Materiaalia löytyy yläkouluun sekä lukioon ja tekijöitä on nykyisin 11. 

Testikysymyksistä materiaali on laajentunut teoriasisältöihin, joita tukemaan on tuotettu esimerkiksi erilaisia simulaatioita.

 1. tunti: Aihealueeseen tutustuminen ja ryhmämuistiinpanot
   

 2. tunti: Kokeellinen työ + analysointi
   

 3. tunti: Harjoitustehtäviä + demonstraatioita
   

 4. tunti: Muiden ryhmien muistiinpanoihin tutustuminen, omien parantaminen ja itsearvio

Osio 1: Aaltoliike yleisesti

 

Osio 2: Ääni ja valo

 

Osio 3: Aaltoilmiöitä I

 

Osio 4: Aaltoilmiöitä II

FY3: Aallot lv. 2015 - 2016

Sähköinen itsearviointilomake

MAY1-kurssin

Osaamisen tarkistuslista opiskelijalle

”Ihan kätevä, siitä tajuaa mitä on oppinut ja mitä tarvii opetella lisää.”
 Opiskelija 1, Espoo

 

”Sivusto on mielestäni hyvin suunniteltu ja tehtävät ovat sopivan haastavia testitehtäviksi. On hyvä, että sivusto on suunniteltu kännykälle. Kaiken kaikkiaan ideana erittäin hyvä ja toimiva.”
Opiskelija 2, Espoo

 

"Mielestäni sivusto on hyvä ja selkeä. Se on myös erilainen tottuttuun oppimismenetelmään verrattuna ja se on mukavaa"

-Opiskelija 3, Espoo

Text

Palautetta 

2014 - 2016, 9 jaksoa, n = 278 

Koetko saavasi tarpeitasi vastaavaa opetusta ja ohjausta? 

Kysymyksiä? Ajatuksia?

Käy tutustumassa materiaaliin osoitteessa polku.opetus.tv

Kiitos!

www.eduhakkerit.fi

www.maot.fi

www.polku.opetus.tv

www.opetus.tv

www.bit.ly/fysiikka

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus

#YOOJOO

@LauriHellsten

Teoreettisia viitekehyksiä

Tutkimukset