DigitaaliSET YLIOPPILASKOKEET

MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA

 

 

 

Lauri Hellsten

matemaattisten aineiden lehtori

Espoon yhteislyseon lukio

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa"

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;
Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

 

ARvioinnista

"Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa parantamalla koearvosanojen vertailukelpoisuutta ja kehittämällä ylioppilastutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta yleissivistystä sekä tiedon käsittelyn ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa.

Jyrki Kataisen I hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011

Hallitusohjelma 2011

Sähköistyvä ylioppilastutkinto

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

sähköinen ylioppilastutkinto

Abitti-kurssikoejärjestelmä

Abitti & Käyttöjärjestelmä

Digitaalisen ylioppilaskokeen ohjelmistot

Matematiikka

 • LibreOffice Calc (taulukkolaskenta)
 • Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta)
 • Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta)
 • wxMaxima (symbolinen laskenta)
 • Geogebra (mm. kuvaajat)
 • SpeedCrunch

 

Lisäksi fysiikassa ja kemiassa

 • Marvinsketch
 • LibreOffice Draw (vektorigrafiikka)
 • LoggerPro (kuvaajat ja mittausautomaatio)
 • GIMP (kuvankäsittely)
 • Pinta (kuvankäsittely)
 • InkScape (vektorigrafiikka)
 • Dia (vektorigrafiikka)

 

 

Sähköinen yo-koe

ja MAOL-taulukkokirja

digi vai printti?

Kurssikokeessa ja sähköisessä ylioppilaskokeessa

 • A-osa ilman ohjelmistoja
 • B-osa ohjelmistojen
 • kanssa

 

Taulukkokirja sallittu molemmissa osissa.

 

MAOL-digitaulukot mukana kokeessa, Ei toistaiseksi Abittissa…

Kaksiosainen matematiikan koe (kevät 2016-)

=> rakenne säilyy, pistemäärä tuplaantuu (kevät 2019-)

 • A-osa: 4 tehtävää x 12 p = 48 p
 • B1-osa: 3 tehtävää (5 vaihtoehtoista) x 12 p = 36 p
 • B2-osa: 3 tehtävää (4 vaihtoehtoista) x 12 p = 36 p

MATEMATIIKAN DIGITAALINEN YLIOPPILASKOe

Rakenne

 1. Valinta- ja yhdistelytehtävät, joissa vastaamiseen tarvittava kirjoittaminen on minimoitu.

 2. Yksinkertaiset tuottamistehtävät.

 3. Monipuolisempaa matemaattisen ongelman ratkaisua sekä tiedon yhdistämistä ja analysointia vaativat tehtävät, joissa saatetaan tarvita usean eri kurssin tietoja.

 

Osa tyyppien 1 ja 2 tehtävistä tulee ratkaista ilman tiettyjä teknisiä apuvälineitä. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. symboliseen laskentaan kykenevät laskimet.

Tehtäviin ei voi vastata enää sen jälkeen kun koeympäristön edellä mainitut ominaisuudet on aktivoitu. 

MATEMATIIKAN DIGITAALINEN YLIOPPILASKOe

Tehtävätyypit

Tyypin 1 tehtävissä testataan käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä.

 • Tällaisia ovat esimerkiksi monivalintakysymykset ja tehtävät, joihin vastataan ilmoittamalla esim. taulukolla se, mitkä tehtävän kuvat (funktioiden kuvaajat tms.) liittyvät yhteen.

 

Tyypin 2 tehtävät vastaavat nykyisen kokeen perustehtäviä.

 • Näissä kokelas osoittaa pystyvänsä tuottamaan perusteltuja ja loogisia, hyvin rakennettuja vastauksia. Sähköi- sessä kokeessa uutena piirteenä on tehtävään liittyvien kaavojen kirjoittaminen kaava- editorin avulla.

Tyypin 3 tehtävät vastaavat muuten nykyisen kokeen vaativampia tehtäviä, mutta voivat hyödyntää laajasti sähköisen kokeen teknisiä mahdollisuuksia kuten aineistoja ja kaikkien käytössä olevaa symbolista laskentaa.

 • Näissä tehtävissä kokelas osoittaa kykenevänsä jäsentämään matemaattisesti tehtävässä esitetyn tilanteen. Tämä voi olla puhtaasti matemaattinen tai se voi liittyä matematiikan soveltamiseen sen ulkopuolelle.
 • Esimerkiksi sovellustehtävissä kokelaan tulee muodostaa matemaattinen malli ja ratkaista tehtävä mallin avulla.
 • Käytettävissä olevan symbolisen laskennan takia mallit saattavat olla monimutkaisempia kuin nykyisessä kokeessa. 

Matematiikan yo-kokeen a-osa

sähköinen matematiikan koe

Matematiikan yo-kokeen a-osa

sähköinen matematiikan koe

Matematiikan yo-kokeen b-osa

sähköinen matematiikan koe

 • Monipuolisempaa matemaattisen ongelman ratkaisua sekä tiedon yhdistämistä ja analysointia vaativat tehtävät, joissa saatetaan tarvita usean eri kurssin tietoja.

  • Ohjelmistot vastaamisessa

  • Taustamateriaalia: tilastoja, videoita, animaatioita tai muuta materiaalia.

 

” Yo-kokeen pitää mitata OPS perusteiden mukaista osaamista sekä kypsyyttä, ei oppikirjan tehtävien hallintaa”

 

“ Ongelmanratkaisua ei voi harjoitella tutuissa tehtävissä! Uudentyyppiset tehtävät ovat itseisarvo! … Tavoitteena on olla niin paljon erilaisia tehtäviä, ettei niitä kaikkia voi opetella.”

 

 

Peter Hästö, matematiikan jaoksen puheenkohtaja, kalvot

Ongelmanratkaisutaitojen opettaminen

Elinkeinoelämän keskusliitto 20.10.2017

 • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
   
 • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.

 • Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
   
 • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

 

Matematiikan kehittämisohjelma

Miten matematiikan opetusta voidaan kehittää ja oppimisen edellytyksiä parantaa?
Miksi tämä on tärkeää? Videolla on tiivistelmä Matematiikan kehittämisohjelmasta, jonka ovat laatineet Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja Tekniikan akateemiset TEK.

 

Sähköinen reaalikoe

Ajattelutaidot

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Ajattelutaidot

Anderson & Kratwohlin taksonomia

Oheislukemisto: Halinen et al. (2016) s. 64;

Ouakrim-Soivio (2016) s. 67

Fysiikka ja kemia

kokeen rakenne

Reaalikokeen rakenne

Fysiikka, Osa 1 Kemia, Osa 1
Esim. väittämiä, monivalintatehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä tehtäviä. Automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi väittämä- tai monivalintatehtäviä.
Esim. kuvaajien piirtämistä, tulkitsemista. Avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä.
Taksonomiatasoista muistaminen ja ymmärtäminen. ​Taksonomiatasoista muistaminen ja ymmärtäminen.
​Ei valinnaisia tehtäviä. ​Ei valinnaisia tehtäviä.
Fysiikka, Osa 2 Kemia, Osa 2
Esim. vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä. Esim. vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä.
Taksonomiatasoista ymmärtäminen, soveltaminen ja analysoiminen sekä mahdollisesti muita. Taksonomiatasoista ymmärtäminen, soveltaminen ja analysoiminen sekä mahdollisesti muita.
Valtakunnallisten fysiikan lukiokurssien keskeisien sisältöjen hallinta.
Valinnaisia tehtäviä. Valinnaisia tehtäviä.
Fysiikka, Osa 3 Kemia, Osa 3
Esim. analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä. Esim. analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä.
Taksonomiatasoista analysoiminen, arvioiminen ja luominen sekä mahdollisesti muita. Taksonomiatasoista analysoiminen, arvioiminen ja luominen sekä mahdollisesti muita.
Aineistot voivat olla merkittävässä roolissa. Aineistot voivat olla merkittävässä roolissa.
Tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä.
Yhdistävät useiden eri lukiokurssien sisältöjä.
Valinnaisia tehtäviä. Valinnaisia tehtäviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi vuonna 2017, että pääosa opiskelijoista on valittava korkeakouluihin todistusvalinnalla 2020.

Keväällä 2018 yhteinen digitaalinen pääsykoe