Title Text

Matematiikan opetuksen tulevaisuus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_mal18

OPPIMISPOTENTIAALI

ARVIOINTI

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

OPPIMINEN

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

7.lk

8.lk

9.lk

AJATUSLEIKKI (HUOM. Ei tieteellinen kuva!)

MAA 19 %

MAB 26 %

L2

L3

L4

L5

L6

L1

VÄLIYHTEENVETO

  • opettajien tapa suunnitella ja järjestää opetusta estää oppimista, tappaa motivaatiota sekä aiheuttaa matikka-ahdistusta
  • opettajien tapa arvioida ja antaa palautetta tuottaa virheellistä tietoa, tuhoaa itsetuntoa ja -tuntemusta sekä estää opettajia näkemästä parempia vaihtoehtoja
  • systeemin tapa rytmittää opetusta estää opettajia toimimasta järkevämmin

NYKYISESSÄ TOIMINTAKULTTUURISSA

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

Kysymyksen ei pitäisi olla
 

"miten saataisiin lapset ja nuoret kiinnostumaan matematiikan opiskelusta?"

VAAN

"miten saataisiin opettajat kiinnostumaan matematiikan opettamisen opiskelusta?"

Title Text

Matematiikan opetuksen tulevaisuus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_mal18

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus -kesäpäivät
#YOOJOO 5 vuotta!
10.-11.6.2019 Otavan Opisto, Otavantie 2, Otava
"Taas jotain uutta, edelleen jotain vanhaa."