Title Text

Oppilaan huomioiminen yksilönä sekä sähköiset arviointi- ja ohjaustyökalut

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_maol19

OPPIMISPOTENTIAALI

PALAUTE

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

MOTIVAATIO

OPPIMINEN

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"OPPIMINEN ON KOVAN JA SINNIKKÄÄN TYÖN TULOSTA."

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"HAND > HEART > HEAD"

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

7.lk

8.lk

9.lk

AJATUSLEIKKI (HUOM. Ei tieteellinen kuva!)

MAA 19 %

MAB 26 %

L2

L3

L4

L5

L6

L1

VÄLIYHTEENVETO

  • opettajien tapa suunnitella ja järjestää opetusta estää oppimista, tappaa motivaatiota sekä aiheuttaa matikka-ahdistusta
  • opettajien tapa arvioida ja antaa palautetta tuottaa virheellistä tietoa, tuhoaa itsetuntoa ja -tuntemusta sekä estää opettajia näkemästä parempia vaihtoehtoja
  • systeemin tapa rytmittää opetusta estää opettajia toimimasta järkevämmin

NYKYISESSÄ TOIMINTAKULTTUURISSA

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

Kysymyksen ei pitäisi olla
 

"miten saataisiin lapset ja nuoret kiinnostumaan matematiikan opiskelusta?"

VAAN

"miten saataisiin opettajat kiinnostumaan matematiikan opettamisen opiskelusta?"

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

  1. TAVOITTEET
  2. PALAUTE

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ALOITA TOUKO- TAI ELOKUUSSA 2019

Title Text

Oppilaan huomioiminen yksilönä sekä sähköiset arviointi- ja ohjaustyökalut

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_maol19

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle