Title Text

Oppimisen näkyväksi tekeminen –
Visible Learning

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_kai19

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

VALITSE YKSI VAIHTOEHTO.

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden nimissä, yhden kouluvuoden aikana,
samalla luokalla olevista oppilaista:

a. Jokaisen pitäisi oppia keskenään yhtä paljon.

b. "Lahjakkaan/nopean" oppilaan pitäisi oppia enemmän kuin "heikon/hitaan" oppilaan.

c. "Heikon/hitaan" oppilaan pitäisi oppia enemmän kuin "lahjakkaan/nopean".

JOHN HATTIEN mukaan jokaisella oppilaalla tulisi olla oikeus oppia yhden kouluvuoden aikana vähintään yhtä kouluvuotta vastaavan oppimäärä.

1. Oletko samaa vai eri mieltä?

2. Mitä tarkoittaa käytännössä "yhtä kouluvuotta vastaava oppimäärä" kullekin oppilaalle?

VISIBLE LEARNING

JOHN HATTIE

"TUNNISTA VAIKUTUKSESI"

"KNOW THY IMPACT"

TUNNISTA VAIKUTUKSESI

 1. Minkälaista vaikutusta saan aikaan?
 2. Kuinka suuri on vaikutukseni?

 3. Kuinka monessa oppilaassani tämä vaikutus näkyy?

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

HATTIEN AJATUKSIA

 • Miltä onnistuminen näyttää?
 • "Tee parhaasi" ei riitä.
 • Minkälaiset opettajat ovat vaikuttavimpia?
 • Ääneen puhumisen voima.
 • Mistä opettajat puhuvat?
 • Mistä tunnistaa hyvän koulun?

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

-JOHN HATTIE

Title Text

Oppimisen näkyväksi tekeminen –
Visible Learning

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_kai19

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

1. TYÖ

"Oppiminen on kovan ja sinnikkään työn tulosta." 

"Sosiaalinen vuorovaikutus on kehityksellisesti kaikkein korkeimpien toimintamuotojen perustana."
- Vygotsky

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

2. YHTEISTYÖ

"Suuntaa arviointisi kohti arvojasi"
- Steven Edwards

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

3. OHJAUS

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

- John Hattie

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

4. TULOKSET

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

"Opin parhaiten kun..."

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)