Tieto- ja viestintäteknologia fysiikassa ja kemiassa

Fysiikka

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. (FY1)
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä. (FY3)
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. (FY5)
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. (FY6)

Kemia

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

  • osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. (KE2)
  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. (KE4)

Miten tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät tavoitteet otetaan huomioon arvioinnissa?

Pohdittavaksi

Miten reaaliaineiden oppiminen / arviointi monipuolistuu sähköisissä ympäristöissä?

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

Videot + simulaatiot

O365 - Class Notebook

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Google docs

Peda.net

Sähköinen oppikirja

Simulaatiot

Ryhmän muistiinpanot

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Käsitekartat ja oppimispolut

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Kyselyt

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

Perusopetus ja lukiolaki 1998

Kurssipalaute!

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

simulaatiot

Simulaatioiden avulla opiskelija voi havainnollistaa ja tutkia erilaisia lainalaisuuksia sekä syy-seuraus suhteita.

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Mitä tapahtuu, kun ainemäärä muuttuu?

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Marja Tamm, 26.10.2016,

@ all rights reserved: Marja Tamm & Lauri Hellsten, 2016

Keskustele hetki vierustoverisi kanssa

  • mitä sähköisiä työvälineitä / oppimisympäristöjä / materiaaleja käytät opetuksessa?
  • mitä sähköisiä työkaluja käytät arvioinnissa?

Keskustelu