Title Text

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – Orientaatio ja työskentelyn aloitus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_hollo19

MOTIVAATIO

Flipped Learning – käänteinen oppiminen

(Toivola, Peura, Humaloja 2017)

SISÄINEN MOTIVAATIO

AUTONOMY

MASTERY

PURPOSE

-Daniel Pink

VAPAUS

VIRTAUS

VASTUU

- Lauri Järvilehto

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

Opin parhaiten kun...

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

OMAT TAVOITTEET

 1. Omat tavoitteeni tutkintoa suorittaessa ovat...
 2. Oppimistavoitteeni tänään ovat...
 3. Kun ajattelen edellistä koulutuspäivää, oppimisessani ja työskentelyssäni toimivat hyvin…
 4. Verrattuna edelliseen koulutuspäivään yritän parantaa oppimiseni laatua tekemällä paremmin seuraavat asiat…
 • Keskustele 3-5 hengen ryhmissä omista tavoitteistasi
 • ”Varasta” itsellesi hyviä tavoitteita, joita keskustelun yhteydessä tulee ilmi.

 

      Keskustelkaa myös, miltä omien 

      tavoitteiden asettaminen tuntui.

OMAT TAVOITTEET

PALAUTE/ARVIOINTI

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

OPPIMINEN

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

KAIKENLAISESSA OPPIMISESSA TÄRKEINTÄ OVAT

 1. selkeät ja ymmärrettävät TAVOITTEET, jotka sijaitsevat omalla lähikehityksen vyöhykkeellä, sekä
 2. PALAUTE, joka on jatkuvaa, kuvailevaa ja auttaa toimimaan omalla lähikehityksen vyöhykkeellä.

KÄÄNTEINEN OPPIMINEN

KÄÄNTEINEN OPPIMINEN

KÄÄNTEINEN OPPIMINEN

LIIKENNEVALOT

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

LOPETTAA

JATKAA JA KEHITTÄÄ

ALOITTAA kokonaan uutena

Mitä teidän toimintatavoissanne ja

-kulttuurissanne tulisi (teot, ajatukset, asenteet)

 

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

 1. Tavoitteet
 2. Palaute

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS | dy.fi/t6

 

Lapset oli tänää ihan liekeissä tuosta. Huomenna pääsee värittelemään omaa saraketta.

Hanna-Maria Partanen, Kivimaan koulu

 

dy.fi/8w1

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

OMAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄN POHJUSTAMINEN

VASTAA KYSYMYKSIIN KIRJALLISESTI:

 

 1. Mitä aiot tehdä nyt seuraavaksi?
 2. Mitä siitä seuraa?
 3. Milloin sen teet?
 4. Kenen kanssa sen teet?
 5. Mitä jos...? Ratkaisen ongelman...
 6. Miten arvioit onnistumisen?
 • Keskustele 2-3 hengen ryhmissä omista vastauksistasi
 • ”Varasta” itsellesi hyviä ajatuksia, joita keskustelun yhteydessä tulee ilmi.

OMAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄN POHJUSTAMINEN

Title Text

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – Orientaatio ja työskentelyn aloitus

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_hollo19

Extra: "Google Sheets"

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle