Title Text

Työkaluja yksilöllisen oppimisen huomioimiseen

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_turku18

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

Opin parhaiten kun...

Treenikirjoittaminen

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

Treenikirjoittaminen

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

Omat tavoitteet

 1. Omat oppimistavoitteeni koulutuspäivässä ovat…
  (tiedolliset tavoitteet)
 2. Haluaisin oppia myös seuraavia taitoja...
  (taidolliset tavoitteet)
 3. Kun ajattelen edellistä koulutuspäivää, oppimisessani ja työskentelyssäni toimivat hyvin…
 4. Verrattuna edelliseen koulutuspäivään yritän parantaa oppimiseni laatua tekemällä paremmin seuraavat asiat…
 • Keskustele 2-5 hengen ryhmissä omista tavoitteistasi
 • ”Varasta” itsellesi hyviä tavoitteita, joita keskustelun yhteydessä tulee ilmi.

 

Keskustelkaa myös, miltä omien tavoitteiden asettaminen tuntui.

Omat tavoitteet

Videoita käytännöstä: bit.ly/koulukorjaamo

Oppimisen ydinajatukset:

1. Työ

"Oppiminen on kovan ja sinnikkään työn tulosta." 

Oppimisen ydinajatukset:

2. Yhteistyö

"Sosiaalinen vuorovaikutus on kehityksellisesti kaikkein korkeimpien toimintamuotojen perustana."
- Vygotsky

Oppimisen ydinajatukset:

3. Ohjaus

"Suuntaa arviointisi kohti arvojasi"
- Steven Edwards

Oppimisen ydinajatukset:

4. Tulokset

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

- John Hattie

ARVIOINTI

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa."

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005).

Arvioinnin kahleiden avaaminen 1/6

Arvioinnin kahleiden avaaminen 2/6

Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:

 • kannustaa ja ohjata opiskelijoiden oppimista
 • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä

Arvioinnin kahleiden avaaminen 3/6

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 4/6

Arvioinnin kahleiden avaaminen 5/6

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 6/6

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle

Lähde: Markus Humaloja

Lähde: Markus Humaloja

Lähde: Hanna-Maria Partanen

bit.ly/eduhakkerit_sheetspohjat

Title Text

Työkaluja yksilöllisen oppimisen huomioimiseen

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_turku18

Extra: "Google Sheets"

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

Extra: "Google Sheets"

dy.fi/t6

Esim: Google Sheets

Extra: "Google Sheets"

Työkaluja yksilöllisen oppimisen huomioimiseen

By Opetus.tv

Työkaluja yksilöllisen oppimisen huomioimiseen

 • 854
Loading comments...

More from Opetus.tv