Yläkoulun kemian kertaus

KE1: Kemiaa kaikkialla

Kemialliset ominaisuudet

 • Olomuodot, olomuodon muutokset
 • Happamuus / emäksisyys (tähän palataan syventäen tällä kurssilla)
 • Kyky reagoida toisen aineen kanssa
 • Liukoisuus

Seokset

 • Seoksiksi kutsutaan aineita, joissa kahden tai useamman aineen rakenneosat ovat sekoittuneet keskenään. 
 • Aineet erotetaan toisistaan kemiallisilla erotusmenetelmillä, joita ovat mm.
  • suodatus
  • uutto
  • kiteyttäminen
  • tislaus ja
  • kromatografia

Homogeeninen seos on tasakoosteinen. Tyypillisiä homogeenisia seoksia ovat esim. vesijohtovesi, ilma ja erilaiset metalliseokset eli lejeeringit.
Heterogeenisessa eli sekakoosteisessa seoksessa voidaan havaita eri kerroksia, jotka selkeästi silmillä havaittavissa eri olomuodoiksi. Näitä kerroksia tai olomuotoja kutsutaan faaseiksi.

Seoksien erilaisia muotoja

 • sumu (fog) = nestettä kaasussa
 • savu (smoke) = kiinteää ainetta kaasussa
 • suspensio (suspension) / liete = kiinteää ainetta nesteessä
 • vaahto (foam) = kaasua nesteessä
 • emulsio (emulsion) = nestettä nesteessä
 • geeli (gel) = kiinteää ainetta nesteessä. Yleensä kiinteä aine on imenyt itseensä nestettä ja turvonnut.

Erotusmenetelmät

 • perustuvat eri aineiden erilaisiin fysikaalisiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin:
  • siivilöinti (hiukkaskoko)
  • suodatus (hiukkaskoko)
  • sentrifugiointi (tiheys)
  • linkous (tiheys)
  • tislaus (kiehumispiste)
  • uuttaminen (liukoisuus)
  • kiteyttäminen (liukoisuus)
  • kromatografia, haihdutus

Aine