O modelování a komplexních systémech

Co je to komplexní systém?

cokoliv, čemu pořádně nerozumíme 

Co je myšleno složitostí?

složitost systému = délka popisů vzorů (pravidelností) v systému

Příklady

 • klima
 • ekonomie
 • imunitní systém
 • mozek

Komplexní systémy

 • židle
 • motor
 • stroje (počítače)

Nekomplexní systémy

Co je to model?

zjednodušená reprezentace skutečnosti

všechny modely jsou špatně,

některé jsou užitečné

 • užitečné díky zjednodušení (chceme pochopit komplexní systém)
 • špatně, protože neodpovídají realitě

Příklad modelu

Je toto model?

Je toto model?

v hlavě nemáme realitu, ale její model

Další příklady modelů

 • různé plány, návrhy (např. staveb)
 • fyzikální zákony
 • hry (deskové, počítačové)
 • matematické modely

K čemu jsou modely?

 • porozumění, objevování
 • předpovídání
 • simulace "na nečisto", testování zásahů do systému
 • učení, zábava

Zpětná vazba

část výstupu ze systému je současně vstupem pro činnost systému

Typy zpětných vazeb

 • regulační charakter
 • udržuje systém v rovnováze
 • dereguluační char.
 • vyvádí systém z rovnováhy

Příklady zpětných vazeb

 • termostat
 • nádor
 • epidemie
 • nabídka/poptávka
 • dominance na trhu
 • plocha ledovců - odrazivost planety
 • velikost populace (počet jedinců - jídlo) 

Příklady zpětných vazeb

 • regulace glukózy v krvi

Příklady zpětných vazeb

 • regulace glukózy v krvi (cukrovka typu 1)

Příklad složitějšího modelu

Modelování pomocí agentů

 • simulujeme (programujeme) každého agenta jako jednotlivce
 • modelujeme "zdola" (od agentů)
 • agent - systém
 • mravenec - mraveniště
 • člověk - rasová segregace
 • pták - hejno

Příklad - termiti

 • prostředí: rozházené kusy dřívek
 • termit:
  • chodí náhodně po prostoru
  • když narazí na dřívko, tak:
   • pokud nic nenese, zvedne dřívko
   • pokud nese dřívko, položí jej
 • NetLogo: Biology/Termites

Další příklady

 • vlci a ovce
 • mraveniště
 • segregace
 • doprava
 • NetLogo: File/Models Library

Dotazy

 • IV109 Modelování a simulace na FI MUNI
 • Modelování a simulace komplexních systémů. Radek Pelánek.

Zdroje