Hvordan vi lager designsystemer hos kunden

Eller, hvordan vi lager designsystemer for de som skal bruke det!

Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen

Manager, Front-end Developer @ Bekk
 

github@phun-ky
twitter@phun_ky

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

STYLEGUIDE

/

DESIGNSYSTEM

/

KOMPONENTBIBLIOTEK

1 frontendER
1 Designer
+ UX-støtte I TEAMS

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

Monorepo

Dev ops

pakkehåndtering

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

Kode

Dokumentasjon

design

Patterns

arkitektur

et tankesett

Design tokens

... er et sentralt område for å lagre designrelatert informasjon som farger, skrifter, bredder, animasjoner osv. Disse råverdiene kan deretter transformeres og formateres for å imøtekomme behovene til enhver plattform.

props:
 - minLarge:
  name: minLarge
  value: '90rem'
  type: unit
  comment: 1440px
 - minExtraLarge:
  name: minExtraLarge
  value: '120rem'
  type: unit
  comment: 1920px
 - onePixel:
  name: onePixel
  value: '0.0625rem'
  comment: 1px
  type: unit
global:
 category: misc
$ npm i theo
@import 'primary.less' /* Aliased with build system*/

a {
 color: @color-darkestBlue-primary; /* #0F2A6E */
}
import React from 'react';
import primaryColors from '@relax/colors/src/primary.js'

const Button = ({...props}) => (
 <button
  type="button"
  onClick={...}
  onKeyPress={...}
  style={{
   backgroundColor: primaryColors.darkestBlue.rgb
  }}
 >
  {title}
 </button>
)
import React from 'react';
import { colorDarkerSlatePrimary, colorLightestBrownSecondary } from '@relax/colors/src/color-variables.module.js'

const Tile = ({...props}) => (
 <div
  style={{
   backgroundColor: colorDarkerSlatePrimary,
   color: colorLightestBrownSecondary
  }}
 >
  {children}
 </div>
)
import React from 'react';
import styled from 'styled-components';
import { colorDarkerSlatePrimary, colorLightestBrownSecondary } from '@relax/colors/src/color-variables.module.js'

const TileContainer = styled.div`
 backgroundColor: ${colorDarkerSlatePrimary},
 color: ${colorLightestBrownSecondary}
`;

const Tile = ({...props}) => (
 <TileContainer>
  {children}
 </div>
)

Boilerplate

$ npx @relax/rlx-react-app folderName

Dokumentasjon

Design &

Patterns

$ npm i html-sketchapp-cli

Arkitektur

Et tankesett

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

@require 'core.styl'

/**
 * @package {package} buttons - Buttons
 * @doc ../docs/buttons.md
 * @section
 * @sectionof Guidelines.Components
 */

/**
 * @doc ../docs/usage.md
 * @section
 * @sectionof Guidelines.Components.Buttons
 */
# Buttons

Buttons express what action will occur when the user clicks or touches it. Buttons are used to initialize an action, either in the background or foreground of an experience.

<figure class="sg figure sample">
 <sg-example>
  <div class="relax-card">
   <div class="relax-card-header">
    Edit customer
   </div>
   <div class="relax-card-content">
    Do you want to save?
    <div>
     <button type="button" class="relax-button">Cancel</button>
     <button type="button" class="relax-button relax-button--primary">Save</button>
    </div>
   </div>
  </div>
 </sg-example>
</figure>
$ npm i livingcss

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

Eksempler

TYPER

States

Tydelighet

ANNotering av komponenter

$ npm i speccer

BRUKEREN

Tastatursnarveier

TILGJENGELIGHET

$ratio = 7

getCorrectContrastColor($bgcolor)
 if(contrast($bgcolor, $white).ratio > $ratio){
  color $white
 } else if(contrast($bgcolor, $darkerGrey).ratio > $ratio){
  color $darkerGrey
 } else {
  color $darkerSlate
 }

TEMAER

.theme--light
 background-color tint($color-lightGrey-secondary, 30%)
 color $color-darkerGrey-secondary

.theme--dark
 background-color $color-darkSlate-primary
 color $color-white-secondary

.theme--contrast
 filter invert(1)
componentDidMount() {
 const { preferences } = this.props;

 const watchDarkThemeMQ = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');

 const darkThemeMQChange = mq => {
  if (mq.matches) {
   this.changeTheme('dark');
  } else {
   this.changeTheme('light');
  }
 };

 watchDarkThemeMQ.addListener(darkThemeMQChange);

 if (preferences.theme) {
  this.changeTheme(preferences.theme);
 } else if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
  this.changeTheme('dark');
 } else if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)').matches) {
  this.changeTheme('light');
 }
}

Animasjoner

:root {
 --animation-duration: 250ms; 
 --transition-duration: 250ms; 
}

/* Contextually shorten duration length */
@media screen and (prefers-reduced-motion: reduce), (update: slow) {
 :root {
  --animation-duration: 0.001ms !important; 
  --transition-duration: 0.001ms !important;
 }
}

@media screen and (prefers-reduced-motion: reduce), (update: slow) {
 /* Remove duration for all unknown animation when a user requests a reduced animation experience */
 * {
  animation-duration: var(--animation-duration);
  animation-iteration-count: 1 !important;
  transition-duration: var(--animation-duration);
 }
}

"Blålysfilter"

:root
 --filterBlueColor rgba(204,20,0,0.2)

.theme--filter-blue
 background-color var(--filterBlueColor)
 display none
 top 0
 left 0
 right 0
 bottom 0
 pointer-events none
 position fixed
 z-index 9999
 opacity 0
 transition all 0.5s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)

.theme--filter-blue.is-active
 opacity 1
 display block
<input
 type="range"
 onChange={filterChange}
 onInput={filterInput}
 defaultValue={preferences.blueLightFilter || 200}
 min="100"
 max="499"
/>
const filterInput = e => {
 const blueFilter = document.querySelector('.relax-filter-blue');
 if (!blueFilter) return;
 // Use the value from the input[type=range] to increase or decrease the alphachannel
 blueFilter.style.setProperty(
  '--filterBlueColor',
  `rgba(204,20,0,0.${(e.target.value + '').padStart(3, '0')})`
 );
};

const delayedSave = debounce(e => {
 saveBlueLightFiltering(parseInt(e.target.value, 10));
}, 500);

const filterChange = e => {
 e.persist();
 delayedSave(e);
};

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

Satellitter

POC SITE

Veien videre

Oppsummering

Hvordan vi leverer

Hva vi leverer

Hvordan vi lager det

dokumenterer

implementerer

Organisk

Not a project

tett på UX & Design

Alle skal med

tankesett

Lite team

Release first, QUESTIONS LATER

brukeren først

SPØRSMÅL?

Manager, Front-end Developer @ Bekk
 

github@phun-ky
twitter@phun_ky

 

bekk.no/jobb

Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen