Trusted Data for utviklere

– Eller, hvordan starte apokalypsen!

lover of life,
technologist at heart

Trusted Data for utviklere

– Eller, hvordan starte apokalypsen!

Anything that can go wrong will go wrong.

Hva kan skje?

Heng ham ikke, vent til jeg kommer

Personlig risiko

 • Død lenke til en nettside
 • Feil referanse på en bok på biblioteket
 • Feil i TV-guiden
 • Rakk ikke bussen pga gammel ruteinfo

Helserisiko

 • Lettere skade pga manglende skilting (flis i fingeren et al)

Politisk risiko

 • Krig (Irak 2003)
 • Destabiliserte land
 • Feil i demokratiske valg

Økonomisk risiko

 • Tap på børsen pga feilaktige data fra markedet
 • Bedrifter som går konkurs

Helserisiko

 • Tap på børsen pga feilaktige data fra markedet
 • Bedrifter som går konkurs

Personlig risiko

 • Dødsfall pga manglende data på medisiner

Sosial risiko

 • Tap av venner
 • Mobbing

Hva kan vi lære av dette?

hm. I've lost a machine.. literally lost. it responds to ping, it works completely, I just can't figure out where in my apartment it is.

 • Datakryssreferanse
 • Error Checking
 • Double-Checking and Verification
 • Data Standardization
 • Time Synchronization and Timestamping
 • Pattern and Anomaly Detection
 • User Confirmation

Hva er konsekvensene?

Feilaktige beslutninger

Tav av omdømme

Kostnader

Tav av tillit

Feil ressursallokering

Juridiske konsekvenser

Problemer med produktkvalitet

Feil strategisk retning

Intern konflikt

Manglende innovasjon

Nøkkelpunkter

Datastyring

Datakvalitetssikring

Datavalidering

Standardiserte data

Dokumentasjon av data

Datasikkerhet

Datarevisjon

Dataversjonering

Livssyklushåndtering av data

Dataopplæring og bevissthet

Verifisering av datakilder

Regelmessig datatesting

Datarensing

Dataintegrering

Datatransparens

Kontinuerlig forbedring

Assumption is the mother of all fuckups
A programmer is going to the grocery store and his wife tells him, "Buy a gallon of milk, and if there are eggs, buy a dozen." So the programmer goes, buys everything, and drives back to his house. Upon arrival, his wife angrily asks him, "Why did you get 13 gallons of milk?" The programmer says, "There were eggs!
var milk = require('milk');
var customer = require('customer');
var store = require('grocery-store');

if (store.gotEggs()) {
 // Buy 12 gallons
 customer.buy().product(milk).quantity(12).unit('gallon');
} else {
 // By one gallon
 customer.buy().product(milk).quantity(1).unit('gallon');
}
var milk = require('milk');
var customer = require('customer');
var store = require('grocery-store');

// Buy one gallon
customer.buy().product(milk).quantity(1).unit('gallon');

if (store.gotEggs()) {
 // 12 more gallons
 customer.buy().product(milk).quantity(12).unit('gallon');
}
var eggs = require('eggs');
var milk = require('milk');
var customer = require('customer');
var store = require('grocery-store');

// Buy one gallon
customer.buy().product(milk).quantity(1).unit('gallon');

if (store.gotEggs()) {
 // 12 eggs
 customer.buy().product(eggs).quantity(12).unit('pieces');
}

Takk!

Alexander
Vassbotn
Røyne-Helgesen

Principal Engineer, Knowit, Oslo, Norway