Angularjs - wskazówki

O mnie

Piotr Kościelniak

twitter: @piotrekbass
github: piotrekbass
Programista: C#, javascript$http

Branches:

http1
http2

Angularjs z innymi bibliotekami


Branches:

kendo1
kendo2
kendo3
kendo4
destroy


Kosztowny $watch


Branches:

expensiveWatch1
expensiveWatch2


Przekazywanie danych między kontrolerami

Branch:

sharedService1


Ile razy wykona się

$watch?

Branch:

howManyTimes