AWS Lambda aneb rok s lambdou

Radim Štěpaník

Jak šel čas

Událost

Funkce

 • http request
 • scheduler
 • nová zpráva ve frontě
 • soubor byl smazán z uložiště 
 • nová notifikace v kanálu

 

 • funkce
 • na vstupu objekt
  popisující událost

Serverless architektury

Kde všude můžeme provozovat?

Jaký programovací jazyk?

AWS Lambda

ECS

 • služba na orchestraci kontejnerů v AWS
 • řízení dostupných zdrojů - CPU/RAM
 • zero time deployment
 • spouštění úloh
 • spouštění cronových úloh
 • služby
 • monitorování
 • logování
 • propojení škálování
 • elastic load balancer
 • automatické škálování

Kde to fyzicky běží

 • VPSky
 • důležité vzít správný image
 • obsahují aws ecs container agent -> spojení s clusterem
 • spojení se správným clusterem jen ve spouštěcím scriptu ecsconfig - ECS_CLUSTER a hotovo
 • při vytvoření instance zakládám i s ssh klíčem - je možné se připojit přímo k dané instanci
 • u každé EC2 je nutné v rámci bezpečnosti nastavit security groups

EC2

Kde to fyzicky běží

 • v cloudu - serverless technologie
 • poměrně nesmyslný pricing
 • je to super na scheduled task -> nemusím se starat o to jestli na to mam dost zdrojů
 • nutné mít speciální druh tasku - aswpc
 • automatické

Fargate

Kde to fyzicky běží

 • u fargate prostě nic neřeším
  • neřeším porty, agenta
  • spustím a jedu, nastavuji jen zdroje - cpu + RAM
 • u ec2
  • řeším update agenta  - už jsem musel updatovat
  • řeším prostě fyzické problémy na strojích
  • downtime
  • chyby
 • rozdíl Fargate je asi tak 4x dražší fakt raketa

Cluster ve Fargate vs EC2

 • definice spouštěné úlohy
 • podobné docker-compose.yml
  • je možné spouštět jeden a více kontejnerů
 • nastavení jednotlivých kontejnerů
  • environment proměnné
  • omezení na CPU a paměť
  • mapování portů (pokud jsme v awspc - fargate - jen otevřené porty)
  • overide spouštěcí command
  • working directory
  • nastavení logování do cloudwatch

Task definition

Odkud kontejnery brát?

 • aws managed docker container registry
 • omezení na počet images - nutné odmazat
 • jednoduchuhé použití zabezpečený přístup

ECR

 • jakýkoliv cloud provider - aws, azure, google etc
 • jakýkoliv programovaví jazyk
 • především centrální místo jak spravovat serverless
  infrastrukturu

 

Serverless framework

Showcase!!!

Image optimizer architecture

IO - pricing

 • 1.5 mil obrázků za měsíc
 • za co platíme:
  • $3.3 za lambdu
  • $1.5 za api requesty
  • $3.5 za frontu - 10 mil. zpráv
  • $9 za S3 - uložiště 
  • celkem - $18