Graphql Workshop - 2020

Graphql

 • je silně typový jazyk
 • zajišťuje definici schématu
 • určuje pravidla 
 • graphl je pouze definice standardu

Graphql na serveru

 • http://apollographql.com/
 • co je na tom důležité
  • schéma
  • architektura
   • resolvery - něco jako router (ale modelu)
   • dataSources
  • queries​
   • queries
   • mutace - 
   • subscriptions (zatím nepotřebujeme)

Schéma

 • specifický jazyk 
 • https://graphql.org/
 • co hlavního obsahuje
  • typy - základním typem je Query a Mutation
  • inputy - jsou vstupní paramtry Queries a Mutations
  • skaláry - základní datové typy (Int, Float, String) možno ale definovat vlastní typy
  • direktivy

Architektura - resolvery

 • resolvery je prakticky propojení mezi schématem a mezi datovými zdroji
 • teoreticky nepotřebuji nic jiného než schéma a resolver ale pro větší API je třeba mít vrstvu data sources
 • neřeší business logiku - fungují prakticky pouze jako definice logiky resolvování

parent

argumenty 

kontext

+ graphql query info (😜 objekt)

Architektura - data sources

 • definice odkud se berou data
 • typicky to můžou být
  • http klienti
  • navázáni na databázi
  • v našem případě - orchestrace ostatních services

Plusy

 • na modeluji si rovnou modely a jejich vztahy (uživatel má přátele což jsou další uživatelé a ti mohou mít další přátele) - šetříme requesty - jsme rychlejší
 • chytré cachování - dokáži rozhodovat o cachování per typ
 • mnohem jednodušší implementace frontendu (nemusím handlovat stav) 
 • nemusím psát dokumentaci - dokumentace vychází z implementace 🥰
 •  

Mínusy

 • potřebuji vyřešit situaci kdy potřebuju získat v child něco z parenta (při resolve produkt kolekce potřebuji vyřešit že potřebuji vědět něco o kampani)
 • stupid way - prostě si to předám až dolů

Caching

N+1 problem

 • jak řešit situaci
 • v klasické databázi prostě použijeme join, zde při naivní implementaci voláme získání autora per každá kniha (duplicitní volání pro autory který napsal více knih)
 • Data loader, načtení kompletního  
 • https://www.youtube.com/watch?v=uCbFMZYQbxE&t=30s

Graphql

By Radim Štěpaník

Graphql

 • 49
Loading comments...

More from Radim Štěpaník