Qeetup vol 10 🍾

Radim Štěpaník

Testování v Node.js

Slido

O čem to dnes bude?

O tom jak jsme se dostali k téměř 100% coverage aniž by nám na tom nějak obzvlášť záleželo
( a už nás to nebolí 🤗)

Testování?

Proč vůbec testovat?

Nebudeme mít žádné bugy 🐛

Proč vůbec testovat?

Testování je drahé

Proč vůbec testovat?

Budeme testovat až nakonec

Automatizaceautomatizace a zase ta automatizace

Co není automatizované tak prostě ve světě IT nefunguje.

(motivace pro začátek - ukazujte si čísla)

Automatizaceautomatizace a zase ta automatizace

Easy part - just npm run test 🍾

 

Automatizaceautomatizace a zase ta automatizace

Hard part

 • databáze
 • vývojový proces
 • dobré návyky vývojářů

 

Co nám říká teorie

 •  rozdělení testů
  • unit testy
  • integrační testy
  • funkční testy

 

Sedí tento model na to co děláme?

 • monolitické aplikace
 • serverless, mikroslužby, služby
 • nechci psát kód který nepotřebuji
  • v kódu navíc můžu udělat chybu

Sedí tento model na to co děláme?

 • integrační testy rulezz 💪
 • implementační detaily
 • integrated testy
https://engineering.atspotify.com/2018/01/11/testing-of-microservices/

Co mockovat a co ne

 • obecně je dobré mít "naostro" vše co dokážeme v rámci aplikace ovlivnit
  • databáze - používáme 
  • API 3. stran - mockovat

Dopady na psaní kódu

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Aplikace 🎪 Cirkus - webová aplikace, představení, uživatelé kupují lístky na představení
 • It's to simple!
 • Zaměříme se na use case získání uživatele 
export const getUser = async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await UserMongooseModel.findOne({entityId: req.params.userId}).exec()
  return res.json(user);
};

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Pokud uživatel nemá nastaveného avatara přiřaď default
const DEFAULT_AVATAR = "/defaultAvatar.jpg"

export const getUser = async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await UserMongooseModel.findOne({entityId: req.params.userId}).exec()
  const avatar = user.avatar ?? DEFAULT_AVATAR
  return res.json({...user, avatar});
};

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Všem uživatelům s více než 50 vstupy nastav členství gold
const DEFAULT_AVATAR = "/defaultAvatar.jpg"

export const getUser = async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await UserMongooseModel.findOne({entityId: req.params.userId}).exec()
  const avatar = user ?? DEFAULT_AVATAR

  const numberOfVisits = await EntranceHistory.find({userId: req.params.userId})
   .count()
   .exec()

  let membership = "basic"

  if (numberOfVisits > 50 ) {
    membership = "gold"
  }

  return res.json({...user, avatar, membership});
};

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Pokud se jedná o personál cirkusu přiřaď speciální příznak
const DEFAULT_AVATAR = "/defaultAvatar.jpg"

export const getUser = async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await UserMongooseModel.findOne({entityId: req.params.userId}).exec()
  const avatar = user ?? DEFAULT_AVATAR

  const numberOfVisits = await EntranceHistory.findOne({userId: req.params.userId}).count().exec()
  let membership = "basic"

  if (numberOfVisits > 50 ) {
    membership = "gold"
  }
  const hrSystemApi = axios.create(config.internalHRSystemUrl)
  const response = await hrSystemApi.get(`/user/${req.params.userId}`)
  const meta = {hrSystemInfo: response.data}

  return res.json({...user, avatar, membership, meta});
};

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Pokud je uživatel zaměstnanec, byl narozen za úplňku a zároveň je dneska venku hezky ☀️
const DEFAULT_AVATAR = "/defaultAvatar.jpg"

export const getUser = async (req: Request, res: Response) => {
  const user = await UserMongooseModel.findOne({entityId: req.params.userId}).exec()
  const avatar = user ?? DEFAULT_AVATAR

  const numberOfVisits = await EntranceHistory.findOne({userId: req.params.userId}).count().exec()
  let membership = "basic"

  if (numberOfVisits > 50 ) {
    membership = "gold"
  }
  const hrSystemApi = axios.create(config.internalHRSystemUrl)
  const response = await hrSystemApi.get(`/user/${req.params.userId}`)
  const meta = {hrSystemInfo: response.data}

  const calendarApi = axios.create(config.calendarApiUrl)
  const isFullMoon = (await calendarApi.get(`/date/${user.birthDate}/isFullMoon`)).data

  const wheaterApi = axios.create(config.wheaterAppUrl)
  const wheater = (await wheaterApi.get(`/whater`)).data


  if (meta.hrSystemInfo && isFullMoon && wheater.temperature > 30 && wheater.currentConditions === "sunlight") {
    membership = "supergold"
  }


  return res.json({...user, avatar, membership, meta});
};

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Co to pro nás znamená
  • v rámci jedné funkce sleduji několik různých stavů
  • pro otestování business funkcionality musím jít poměrně hluboko do implementace
  • počáteční nastavení testu se stává velmi neprůhledné, čím více vstupních proměnných do funkce, tím větší pravědpodobnost že se stane chyba
  • side effects - co když selže některé API? 

Jak se tomu vyvarovat

 • nastavit si robustnější přístup k architektuře
 • závislosti v kódu
  • OOP - dependency injection
  • functional prorgramming - pure functions
 • psát kód tak, abychom nepředávali zbytečné závislosti❗️

Aplikace jako složený container

 • všechny součástky aplikace vnímáme stejně, jsou to dílky skládačky
 • v rámci zdrojového kódu existují pouze implementace jednotlivých komponent
 • každá komponenta, služba, controller definuje rozhraní se kterým komunikuje s ostatními 
  • jednoznačná definice závislostí, toho co je zapotřebí

Aplikace jako složený container

 • v rámci integrace - jednoduše mohu otestovat jakoukoliv službu nebo controller, služba je prostě vytažena z kontejneru a testována
 • v rámci izolovaného testu - díky jasně definovanému rozhraní mohu vytvořit službu pro potřeby testu (předám mock definice)
 • mockování - díky tomu, že jsou služby předané v kontejneru a mohu si je odsud vytáhnout, mohu namockovat jakoukoliv službu nebo její metodu

Dopady na psaní kódu

 • integrační testy rulezz 💪
 • unit testování "těžkých"
  komponent
 • aplikace container

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Jak to udělat lépe?

Integration tests

Special test for HRSystem

Testing of business logic

Příklad - Aplikace Cirkus.io🎪

 • Jak to udělat lépe?
export const getUser = (fullUserService: FullUserService) => {
  return async (req: Request, res: Response) => {
    const user = fullUserService.getUser((req.params.id))
    return res.json(user);
  };
}


class FullUserService {
  constructor(
    private dataProvider: FullUserDataProvider, 
    private membershipResolver: MembershipResolver
  ) {}

  async getUser(id: string): FullUser {
    const user = this.dataProvider.getUser(id)

    const [ hrSystemInfo, wheater, numberOfVisits] = await Promise.all([
      this.dataProvider.getWheater(),
      this.dataProvider.isFullMoon(user.birthDate),
      this.dataProvider.numberOfVisits(user)
    ])
    const membershipData = {user, hrSystemInfo, wheater, numberOfVisits}
    const membership = this.membershipResolver.resolve(membershipData)
    return {...user, membership}
  }
}

Dopady na psaní kódu

 • psát kód tak, aby bylo možné otestova jakoukoliv část aplikace bez obtíží
 • nese nároky na strukturu aplikace
 • škálovat kód do menších bloků 
 • využití dependency injection nebo funkcionálního programování

Testy blízko vašeho kódu

 • zjednodušení při code reviews
 • jasně viditelné změny
 • neděláme rozdíly co je integrační test a co unit test

Testování jako dokumentace aneb archeologie v praxi 🙉

 • jako správně dokumentovat funkcionalitu systému?
 • proč je v kódu takhle divná věc
 • jak se používá tahle knihovna?
 • myslete na to, že testy a jejich popis můžou někomu jednou hodně pomoct

Slovo závěrem 👋

 • budťe připraveni na změnu a nebojte se je dělat ❗️
 • nebuďte klikači UI a postmana
 • zdokumentujte to jakým způsobem jste přemýšleli nad tvorbou featury
 • myslete na ty co přijdou po vás

Díky za pozornost

Node.js tooling - supertest/apollo 

 •  jest, mocha
 • supertest - pro 

První pokusy o testování

 •  skvělý projekt pro testování
 • skvělé nástroje proto to udělat 
 • proč to nefungovalo?