IoT решение – „Умен град“

лектор

Георги Кисьов

технически директор
и заместник управител
в РИСК Електроник.

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Съдържание

  • Умно паркиране
  • Следене на трафика
  • Шумови карти
  • Умно осветление
  • Следене на електро магнитни полета
  • Устойчивост на конструкциите
  • Управление на отпадъци

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Умно паркиране

Защо?

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Намаляване замърсяването на въздуха

Спомага за спокойна среда

Намаляване закъсненията за работа

Намаляване разходите за гориво

Спестяване на време за придвижване

Намаляване броя на леки ПТП

Умно паркиране

Решение

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Умно паркиране

Положителен ефект

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Намаляване на трафика в централната зона на града (или всяка зона където се използва).

Повишаване на ефективността
на градското планиране.

По-ефективно използване
на ограниченото пространство за паркиране.

Подпомагане дейността на „Център за градска мобилност“.

Удобство за водачите – възможност за GPS отвеждане на водача, чрез мобилното приложение, до най-удобното свободно паркомясто.

Следене на трафика

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Шумови карти

Шумови карти

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Умно осветление

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Следене на електромагнитни полета

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Устойчивост на конструкциите

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Управление на отпадъците

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Свържете се с нас

За повече информация: 

www.risk.bg

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Благодаря за вниманието

лектор

Георги Кисьов

технически директор
и заместник управител
в РИСК Електроник.

RISK ELECTRONICS   |   www.risk.bg

Sofia Smart City Marketplace

By RISK Electronics

Sofia Smart City Marketplace

Inter Expo Center

  • 235

More from RISK Electronics