VISUALITZACIÓ DE DADES GEOLOCALITZADES

Gots i gats a Gavà

GEOLOCALITZA AMB

GEOCODE CELLS (COMPLEMENTO GOOGLE SPREADSHEET)

+

Gracias

GRÀCIES