Barcelona 2020

Impacte de la Covid19

Oficina Municipal de Dades

 

ABRIL 2021

Departament d’Anàlisi

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE

21%

POBLACIÓ ESTRANGERA

Presentació Barcelona 2020

La població

a Barcelona és molt variada ja que hi conviuen

150 nacionalitats

Departament d'Anàlisi Oficina Municipal de Dades