Stretnutie
programových lídrov
a líderiek

Ciele

Zjednotiť informácie.

Spoločne posilniť a prehlbovať
princíp partnerstva na hodnotách EHMK.

Program stretnutia

 • 16:00 - 16:35 Prezentácia
 • 16:35 - 17:00 Priestor na otázky k prezentácii
 • 17:00 - 17:15 Coffee break
 • 17:15 - 18:00 Diskusia
 • 18:00 - Záver a networking

Kvalitná diskusia, dobrý pocit.

 • konkrétne a špecificky
 • stručnosť a vecnosť
 • vzájomný rešpekt
 • spoločne sme nositeľmi/nositeľkami dodržiavania času
 • čo nie je cieľom stretnutia (parkovisko)

Prezentácia má 2 časti:

 • Trenčín 2026 interne

 • Trenčín 2026 externe

Trenčín 2026 interne

Trenčín 2026 - tím a organizácia

 • zabezpečujeme financie z mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja
  a MK SR
 • najímame a zaškolujeme ľudí, ktorí s vami budú pracovať (dnes 15 nových zamestnancov)
 • vytvorili sme zákonne povinné interné dokumenty, vďaka ktorým môžeme spustiť bežné procesy vo vnútri organizácie
 • obstarali sme nástroje a služby, vďaka ktorým môžeme fungovať
  (počítače, technika, právne a účtovné služby, nábytok, služby VO)
 • zriaďujeme výskumný tím pre realizáciu monitoringu: 4 zamestnanci, metodológia
 • tvoríme elektronický systém na administrovanie a vyhodnocovanie vašich projektov

Trenčín 2026 - tím a organizácia

 • plníme požiadavky zriaďovateľov a zastupiteľstiev: finančné správy, kontroly, reporting
 • realizujeme interné projekty
 • získavame ďalšie zdroje z grantov
 • rozvíjame partnerstvá so súkromným sektorom
 • implementujeme medzinárodnú stratégiu
 • implementujeme projekty participácie a inklúzie
 • zriaďujeme kanceláriu participácie na meste
 • koordinujeme včasnú a obsahovo relevantná realizáciu infraštruktúrnych projektov

Trenčín 2026 - tím a organizácia

Čo nás ešte čaká?

Trenčín 2026 - tím a organizácia

Financovanie Trenčín 2026

 • Mesto Trenčín a TSK
  - každoročné zmluvy o príspevku a dotácií
   
 • MK SR - v negociácií
  • dotácia
  • legislatíva
 • Súkromné zdroje
  • získané v tíme Trenčín 2026
  • získané partnermi
 • Granty
  • získané v tíme Trenčín 2026
  • získané partnermi

Trenčín 2026 externe

Ste naším

BEST CHOICE

Chceme "naliať" do Trenčína aj tých,
ktorí by tam nikdy neboli.

Implementáciu realizujú

Ministerstvá SR

Mesto Trenčín a TSK

Máme

SPOLOČNÝ CIEĽ

dosiahnuť želanú zmenu (hlavne)
v Trenčianskom regióne.

One vision

SPOLOČNE

napĺňame
merateľné ukazovatele
z Bid Booku

One mission

Ste kľúčom k naplneniu

VISION + MISSION

 

(resp. naša spolupráca)

Systém egrant 

bude "support monster" - ktorý pomôže nám všetkým.

Priestor pre Vaše otázky

Coffee break

Diskusia

 • Máte ešte nejaké otázky smerom k vášmu projektu
  a EHMK, na ktoré vám nedala odpoveď prezentácia?

   

 • Vedeli by ste nám za svoj projekt identifikovať, aká časť pri implementácii projektu bude produkčne náročná alebo aké sú riziká spojené s realizáciou projektu?
   

 • Ako sa vysporiadavate s nejakým konkrétnym / špecifickým problémom, napr. nedostatok ľudí na projekte alebo nie som / nepôsobím fyzicky v TN?

Next steps

....

Ďakujeme za Váš čas, prácu
a aktívny prístup.

Made with Slides.com