TRENČÍN

2013-2021-2026-∞

Pestovanie zvedavosti

Trenčín si TY

Vízia pre infraštruktúru / telo mesta

Trenčín 2026

Vízia pre náplň / duša mesta

Európsky Trenčín

Rozvinutý kultúrno-kreatívny priemysel

2013

2021

2026

>

Tím

Trenčín 2026

Danuta Glondys

 • Poradkyňa EÚ pre výber a monitorovanie kandidátov na EHMK (2009-2018, bola členkou poroty aj pre Košice 2013)

 • definovala a implementovala úspešnú kultúrnu stratégiu pre Krakow

Diane Dodd

 • Prezidentka Medzinár. inštitútu gastronómie, kultúry, umenia a turizmu

 • bola expertná konzultantka EHMK Valletta 2018 (Malta) a Plodiv 2019 (Bulharsko)

Ilona Németh

 • svetovo rozpoznaná umelkyňa a kurátorka

 • viedla ateliér na katedre Intermédií na VŠVU

 • jej diela sú zastúpené v rôznych zbierkach (v Budapešti, Moskve, Slovenská národná galéria, a ďalšie)

Čo je vízia

Trenčín 2026?

Premena Trenčína na autentické európske centrum kultúry

centrum prosperujúce a prístupné obyvateľom, aj návštevníkom.

Koho je to vízia?

Trenčanov

Ako to spravíme?

 1. Posilníme kultúrno-kreatívny priemysel (fyzická infraštruktúra aj soft systémy)
 2. Začneme ponúkať nové a rozmanitejšie kultúrne služby novým cieľovým skupinám
 3. Zväčšíme finančný obrat a zamestnanosť nielen v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)
 4. Využijeme medzinárodnú prestíž pre zlepšenie kvality života, turizmus a podnikanie
 5. Budeme meniť myslenie ľudí

Posilnenie kultúrno-kreatívneho priemyslu

Nové a rozmanitejšie kultúrne služby

novým cieľovým skupinám

Zvýšime finančný obrat a zamestnanosť nielen v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)

Využijeme medzinárodnú prestíž pre zlepšenie kvality života, turizmus a podnikanie

Budeme meniť myslenie ľudí

Transformáciou prešli aj

Košice

Plovdiv

Aarhus

Projekt Trenčín 2026

Pestovanie zvedavosti

Dlhodobá stratégia

 • Stratégia rozvoja mesta - obsahu a infraštruktúry
 • Prepájanie sektorov
 • Udržateľnosť aktivít a objektov

Podnikatielia

Firmy

Nadácie

Kultúrne org. Inštitúcie

Kreatívny sektor

Neziskový sektor a OZ

Školy

Verejný sektor

Riadiace orgány

Občania

Návštevníci

Kreatívny inštitút Trenčín

Kultúrni ambasádori

Inštitút participácie

aktívne komunity

návštevníci, podnikatelia, verej. sektor, školy, riadiace org.

kultúrne inštitúcie

3.sektor, EU, občania, dobrovoľníci

Verejný priestor
Európske témy
Rozvoj príležitostí
Živá kultúra
Príroda

3 programové vlákna
6 tematických blokov
60 samostatných koncepcií

Rozvoj publík

občania mesta

 

ľudia so znevýhodnením

 

kultúrni pracovníci

 • účasť na programe
 • tvorba vlastných projektov
 • Dobrovoľnícky program
 • Inštitút participácie
 • mapovanie dostupnosti verejného priestoru, kultúrnych inštitúcií, služieb
 • účasť na programe
 • inkluzívna komunikácia
 • Kreatívny inštitút Trenčín, Inštitút participácie, Kultúrni ambasádori
 • workshopy na zvýšenie profesionalizácie, medzinárodné mobility, rezidencie
 • tvorba vlastných projektov na základe potrieb svojho publika
 • medzinárodné partnerstvá a networky
 • spolupráca s lokálnymi, národnými a medzinárodnými inštitúciam a organizáciami
 • rozvoj publika, dobrovoľníkov, zamestnancov
 • spolupráca so súkromným, verejným a tretím sektorom

aktívní občania

kultúra dostupná pre všetkých

medzinárodné spolupráce, plné publiká a nové príležitosti

organizácie a inštitúcie

&

Proces kandidatúry

formovanie tímu

Príprava projektu do

1. kola

január-máj

2020

máj - december 2020

feb.- nov.

2021

dec. - feb.

2021

Prípravy na vypočutie poroty, produkcia filmu

Príprava projektu do

2. kola,

príprava mesta na návštevu poroty

september

2021

návšteva poroty

nov.- dec.

2021

Príprava na vypočutie poroty, produkcia filmu

december

2021

výsledky

1. kolo

2. kolo

 • Trenčín je viditeľný v Európe
 • Trenčín a jeho organizácie + inštitúcie sa učia získavať sponzorov a financovanie z tretích strán
 • Trenčín už posilňuje kultúrnu infraštruktúru
 • Občania v Trenčíne participujú na tvorbe kultúry v Trenčíne
 • Trenčín má ekologické ambície, ktoré sú viditeľné v meste, organizáciách aj inštitúciách

 

+ Trenčín je pripravenejší a aspoň o krok ďalej ako

Nitra a Žilina!

Do septembra 2021

Krátky film

Čo neznamená byť partnerom Trenčín 2026?

 • Priamu finančnú podporu

 

 • Priamu tvorbu programov vrámci procesu kandidatúry

Čo znamená byť partnerom projektu Trenčín 2026?

 • Možnosť realizovať vlastné aktivity vo funkčnom, lepšom prostredí na medzinárodnom leveli.

 

 • Možnosť realizovať nové aktivity pre nové publiká s novými partnermi

 

 • Stať sa európskou organizáciou, byť súčasťou európskeho diania.

 

 • Posilniť kapacity svojej organizácie prostredníctvom vzdelávania, školení a sieťovacích aktivít.

 

 • Mať lepšiu stabilitu a diverznejšie financovanie vďaka rozvoju vlastných kapacít, prepojeniu so súkromným sektorom a sieťovaniu.

 

 •  

Ako môžeme spolupracovať?

-> spoločnou prácou na napĺňaní vízie a cieľov Trenčín 2026 - progres organizácie k profesionalizačným, ekologickým, európskym a inkluzívnym cieľom a hodnotám

 

-> súčinnosťou s aktivitami projektu Trenčín 2026 na rozvojových a sieťovacích aktivitách

 

-> rozvojom vlastnej organizácie a programov prostredníctvom nástrojov projektu Trenčín 2026

 

-> komunikáciou o potrebách mojej organizácie vo vzťahu k cieľom Trenčín 2026

 

-> komunikáciou o ambíciách organizácie vo vzťahu k cieľom a vízií Trenčín 2026

 

Ako sa môže moja organizácia zapojiť už teraz?

(v procese kandidatúry?)

Rozvíjať sa v týchto oblastiach:

 

 

 • Inklúzia
 • Environmentálne opatrenia
 • Profesionalizácia vlastných zamestnancov
 • Marketing
 • Európska  dimenzia, medzinárodný networking
 • Rozvinúť vlastné programové koncepcie, tak, aby napĺňali ciele projektu
 • Súčinnosť na prípravách návštevy poroty v septembri

Pestovanie zvedavosti - partneri

By tapioca

Pestovanie zvedavosti - partneri

 • 50

More from tapioca